เตรียมรับมือการจัดเก็บภาษีตามโครงการ Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 2.0 สิ่งที่ผู้ประกอบการ นักลงทุน และนักบัญชีต้องเตรียมตัว

รหัสหลักสูตร : 21/8343/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เตรียมรับมือการจัดเก็บภาษีตามโครงการ
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 2.0
สิ่งที่ผู้ประกอบการ นักลงทุน และนักบัญชีต้องเตรียมตัว

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ

- สิ่งที่ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักบัญชีต้องเตรียมตัว
- เมื่อประเทศไทยเข้าโครงการตาม BEPS 2.0 จะมีผลอะไรหรือไม่
- ผลกระทบต่อนักลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศจะเป็นอย่างไร
- ผลกระทบต่อการกำหนดราคาโอน Transfer Pricing
- ประทศที่ได้ทีการนำหลักการ BEPS ไปใช้

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. เมื่อประเทศไทยเห็นชอบร่วมกันกับ OECD ในการจัดเก็บภาษีตามโครงสร้าง BEPS 2.0 จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง
- อนุสัญญาภาษีซ้อนจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
2. ใครบ้างที่จะต้องรู้กฎหมายนี้และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
- บริษัทข้ามชาติทั้งในไทยและต่างประเทศ
- กลุ่มผู้ลงทุน
3. ที่มาและการจัดเก็บภาษีตามโครงการ BEPS 2.0
- วิวัฒนาการจาก BEPS 1.0 ทั้ง 15 Action Plans มาเป็น BEPS 2.0
- Pillar 1 การแบ่งสัดส่วนกำไรและจุดเกาะเกี่ยวในการจัดเก็บภาษี
- Pillar 2 การกำหนดจัดเก็บภาษีเพิ่มเติม (Top Up Tax) หากอัตราภาษีขั้นต่ำ (Global Minimum Tax)
4. Pillar 1 – การแบ่งสัดส่วนกำไรและจุดเกาะเกี่ยวในการจัดเก็บภาษี
- ผู้ที่อยู่ในขอบข่ายการเสียภาษีตาม Pillar 1
- หลักในการจัดเก็บภาษี (การคำนวณหา Amount A, Amount B และ Amount C)
- จุดเกาะเกี่ยวและหลักแหล่งที่มาของเงินได้
- การกำหนดและแบ่งส่วนกำไรที่ต้องเสียภาษี 

- การขจัดภาษีซ้อนสำหรับการจัดเก็บภาษีจาก Amount A
5. Pillar 2 – Global Minimum Tax (GloBE Rule)
- ผู้ที่อยู่ในขอบข่ายการจัดเก็บภาษีตามหลัก GloBE Rule หลักการจัดเก็บภาษี
- การจัดเก็บภาษี Top-up Tax ตามหลัก Income Inclusion Rule (IIR) และหลัก Undertaxed Payments Rule (UTPR)
- การคำนวณรายได้หรือผลขาดทุนตามหลัก GloBE
- การคำนวณหาอัตราภาษีที่แท้จริงและ Top-up Tax
- การปรับปรุงโครงสร้างของกิจการและโครงสร้างการถือหุ้น
6. แนวทางการบริหารจัดการทางภาษีของสรรพากรในอนาคตทั้ง Pillar 1 และ Pillar 2
7. ความคืบหน้าของ BEPS 2.0
- จะเริ่มบังคับใช้เมื่อใด ประเทศไทยจะเข้าร่วมหรือไม่
- เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมจะมีผลอย่างไร

 นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ
250 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
026498888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก ทางออกที่ 5


รถไฟฟ้า MRT สถานีสุขุมวิท ทางออกที่ 3


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba