การวางแผนภาษีของธุรกิจในยุคของการปรับเปลี่ยน (Tax Planning Transformation)

รหัสหลักสูตร : 21/8034/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนภาษีของธุรกิจในยุคของการปรับเปลี่ยน

(Tax Planning Transformation)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

1.ภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการและผลทางภาษี

2.การให้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของภาษีที่จะกระทบต่อกิจการ

3.ระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการและการเสียภาษี

4.เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการวางแผนภาษี

5.การวางแผนภาษีนิติบุคคล
- รายได้-รายจ่าย
- การประมาณกำไรสุทธิ
- การใช้เครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- การใช้ขาดทุนสะสม
- การขอส่งเสริมการลงทุน
- การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างคุ้มค่า

6.การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- การเลือกวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์
- การวางแผนในการทำสัญญาเพื่อประหยัดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- การขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

7.การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- Tax Point กับการวางแผนภาษี
- การวางแผนภาษีจากการออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- การขอคืน/การเครดิตภาษี

8.การวางแผนภาษีจากกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการเสียภาษีทั้งหมดของกิจการ

9.การบริหารจัดการสต็อกสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและภาษีสูง

10.ตัวอย่างสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการเสียภาษี และการวางแผนภาษีของกิจการ
จะปรับอย่างไร


 

  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba