เทคนิคการชี้แจงต่อสรรพากรจากการถูกตรวจสอบภาษี Trick & Case Study จากการประเมินและคดีจริง

รหัสหลักสูตร : 21/8033/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,560 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 9,630 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการชี้แจงต่อสรรพากรจากการถูกตรวจสอบภาษี
Trick & Case Study จากการประเมินและคดีจริง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.


วิทยากรโดย อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง

หัวข้อสัมมนา


1. ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกตรวจสอบภาษี
- เมื่อได้รับหนังสือเชิญพบ
- สรรพากรขอตรวจสภาพกิจการ
- ได้รับหมายเรียก

2. วิธีการชี้แจงกรมสรรพากรกรณีถูกตรวจสอบแต่ละประเด็น
- ประเด็นด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล/หัก ณ ที่จ่าย
- ประเด็นด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ประเด็นด้านภาษีธุรกิจเฉพาะ/อากรแสตมป์
- สรรพากรรเชื่อมโยงข้อมูล CIT VAT และ SD/SBT อย่างไร
- ถูกปรับรายได้จะกระทบกับ VAT หรือไม่
- สัญญาจะนำไปสู่การตรวจสอบของสรรพากรอย่างไร
- กรณีตัวอย่างคดีภาษีที่ผู้เสียภาษีผิดพลาดในการตรวจสอบจนเป็นเหตุให้แพ้คดี

3. ความสำคัญของ ต.6

4. เมื่อสรรพากรประเมินภาษีต้องปฏิบัติอย่างไร
- วิธีการและแนวทางแก้ไขไม่ให้ถูกประเมินภาษี
- ผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด
- กรณีผุ้ประกอบการไม่เห็นด้วยต้องดำเนินการอย่างไร

5. คำวินิจฉัยภาษีและการอุทธรณ์
- กรณีต้องการอุทธรณ์ต้องทำอย่างไร
- การเขียนอุทธรณ์ควรมีประเด็นอะไรบ้างให้สมบูรณ์ครบถ้วน
- กรณีตัวอย่างคดีที่ผุ้เสียภาษีเขียนอุทธรณ์ไม่ครบจนเป็นเหตุให้แพ้คดี
- หากประสงค์จะอุทธรณ์และไม่ต้องการชำระภาษีก่อนต้องทำอย่างไร
- หากไม่มีเงินชำระภาษีจะมีผลอย่างไรมีแนวทางแก้ไขหรือไม่
- ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์สามารถลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มได้หรือไม่
- หากไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์และต้องสู้คดีในศาลต้องทำอย่างไร

6. การนำคดีภาษีขึ้นสู้ในชั้นศาล
- สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการรับมือกับสรรพากรและการขึ้นสู้คดีในชั้นศาล
- มีกำหนดเวลาในการยื่นฟ้องคดีหรือไม่หากยื่นฟ้องไม่ทันต้องทำอย่างไร
- การเตรียมคดีภาษีต้องเตรียมอะไรบ้างมีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไร
- ผู้ประกอบการสามารถเตรียมคดีภาษีเองได้หรือไม่
- ในชั้นยื่นฟ้องคดีต่อศาลหากไม่ประสงค์จะชำระค่าภาษีก่อนสามารถทำได้หรือไม่
- เมื่อคดีถึงที่สุดและผุ้เสียภาษีแพ้คดีจะถูกฟ้องล้มละลายอีกหรือไม่

7. เหตุผลในการฟ้องคดีของกรมสรรพากร

8. คดีตัวอย่าง ที่ชนะกรมสรรพากร และคดีที่แพ้กรมสรรพากรจากประสบการณ์ตรงของ
ผู้บรรยาย

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba