เจาะลึกภาษีอากรที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้องทราบ

รหัสหลักสูตร : 21/1888

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,029 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,778 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

เจาะลึกภาษีอากรที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้องทราบ 

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชม.

(รออนุมัติ)

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชม.

(รออนุมัติ)

  • เคลียร์ปัญหาที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่พบบ่อย
  • Update ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • STOCK สินค้าขาด-เกิน, ตีราคาสินค้าคงเหลือ


วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- Update การหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้บริหารขององค์กร
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ใช้ในปี 2566
    *สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนต่างๆ, งานวิจัยและพัฒนา
    *การบริจาค
- การเลือกการลงทุน/ ลงทุนอย่างไรให้ประหยัดภาษี หรือขยายกิจการ
- การลดค่าใช่จ่าย และประหยัดภาษี จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการ
- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องทางด้านรายได้และรายจ่าย
- รายจ่ายในการขาย/บริหาร
- ค่ารับรอง, รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ, รายจ่ายต้องห้าม
- ปัญหาการประมาณการกำไรสุทธิต่ำกว่าที่สรรพากรกำหนด
- กรณีมีผลขาดทุนยกมาเกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีต้องทำอย่างไร
- การใช้ผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
- การจ่ายเงินปันผล, ส่วนแบ่งกำไร
- ประเด็นการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด และการลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในระบบอิเล็คทรอนิกส์
- ประเด็นหนี้สูญ, หนี้สงสัยจะสูญ และการตั้งดอกเบี้ยค้างรับโดยที่ไม่มีการกู้จริงจะมีภาระภาษีอย่างไร
3. การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายที่ผู้จัดการฝ่ายภาษีต้องไม่พลาดและถ่ายทอดต่อให้ลูกน้องได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
- การใช้ระบบ e-Withholding Tax ผลทางภาษีทั้งในฝั่งผู้รับและผู้จ่ายเงิน
- การแยกตามประเภทเงินได้ต้องหักภาษีอย่างไร
- วิธีการออกหนังสือรับรองกรณีจ่ายเงินปันผล
4. ปัญหาที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่พบบ่อย
- Update การจัดทำส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ e-Tax Invoice , ใบรับ e-Receipt
- เทคนิคการตรวจสอบใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้ เพื่อการขอคืนภาษีอย่างไร้ปัญหา
- การใช้สิทธิ VAT 0% คุณคือผู้ส่งออกจริงหรือไม่
- การตรวจสอบการลงรายงานในรายงานภาษีขาย (7%, 0%) ครบถ้วนหรือไม่
- กรณีขายสินค้าไปต่างประเทศแต่ภายหลังได้มีการลดหนี้ต้องบันทึกในรายงานภาษีขายด้วยหรือไม่
- ปัญหาการยื่นแบบ ภ.พ.30 ที่มียอดขายและยอดซื้อติดลบจะเป็นประเด็นให้สรรพากรเข้าตรวจหรือไม่
5.ปัญหาภาษีและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
- ส่งเสริมการขายกับค่ารับรองต่างกันอย่างไร
- ขายสินค้าแถมบริการได้หรือไม่ ทำอย่างไร
- การให้ส่วนลดบริษัทในเครือหรือการให้ส่วนลดพนักงานมากกว่าปกติทำได้หรือไม่ มีความเสี่ยงในการถูกประเมินหรือไม่
6. STOCK สินค้าขาด-เกิน, การตีราคาสินค้าคงเหลือ, การตีราคาหลักทรัพย์, สินทรัพย์ดิจิทัล
7. ปัญหาภาษีที่เกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนทรัพย์สิน/กำไรระหว่างนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba