เตรียมรับมือการตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งระบบ ผลกระทบกับผู้ประกอบการ

รหัสหลักสูตร : 21/1169

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เตรียมรับมือการตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งระบบ ผลกระทบกับผู้ประกอบการ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Online

 
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.(รออนุมัติ)
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.(รออนุมัติ)

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
หัวข้อสัมมนา

 

 1. การตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรจากข้อมูลที่มีผู้แจ้งเบาะแส
 • วิธีการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
 • หลักฐานที่สรรพากรใช้ตรวจสอบ, ภาพถ่าย, โลเคชั่น
 • การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และกระดาษไม่ถูกต้อง
 • ซื้อขายใบกำกับภาษี
 • กิจการเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม
 1. เตรียมรับมือกับการถูกแจ้งข้อมูลเท็จ
 • วิธีการชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อถูกแจ้งข้อมูลเท็จ
 • ความรับผิดของผู้แจ้งข้อมูลเท็จ
 1. เตรียมรับมือการตรวจวิธีการออกใบกำกับภาษีด้วยระบบ AI ของสรรพากร

   ***ออกด้วยระบบ e-Tax Invoice

     ***ออกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

   ***ออกด้วยโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเอง

   ***ออกด้วย Microsoft word / Excel

 • สิ่งที่สรรพากรจะตรวจสอบ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องระวัง
 • ถ้าระบบการออกใบกำกับภาษีสั่ง Print ได้มากกว่า 1 ครั้งจะถูกสรรพากรตรวจสอบหรือไม่
 • Printใบกำกับภาษี 1 ครั้ง แล้วใช้ไม่ได้ Print ซ้ำได้หรือไม่
 • ถ้าการ Print ซ้ำใบกำกับภาษีโดยออกมาเป็นเลขเดิม/ข้อมูลเดิม สามารถทำได้หรือไม่ จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • หากออกใบกำกับภาษีใบใหม่เป็นเลขใหม่ หากเลขกระโดด จะใช้ได้หรือไม่
 1. ทำไม??? สรรพากรไม่ให้ Print ใบกำกับภาษีเลขเดิมหลายครั้ง
 • Print ใบกำกับภาษีเป็นเลขเดิมมีผลกระทบต่อ ภาษีซื้อ ภาษีขายอย่างไร
 • ใบกำกับภาษีผิด Print ใหม่ก่อนส่งมอบกับส่งมอบแล้ว Print มีผลแตกต่างหรือไม่
 • กรณีใบกำกับภาษีตัวจริง/ต้นฉบับ สูญหาย หาก Print ซ้ำทำได้หรือไม่ผลจะเป็นอย่างไร
 1. เจาะวิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษีของสรรพากรแบบที่ ผู้ประกอบการไม่เคยทราบมาก่อน
 2. บทลงโทษของผู้ออกใบกำกับด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องและผลเสียหายจากการที่ผู้รับบริการนำไปใช้ร้ายแรงแค่ไหน เพียงไร
 3. การตรวจสอบแบบเข้มข้นของกรมสรรพากรโดยใช้ Big Data และ AI
 4. การตรวจระบบการทำงานของ Software ที่มีผลต่อการประมวลผลของการออกใบกำกับภาษีการจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย สรรพากรมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
 5. เมื่อถูกสรรพากรเข้าตรวจระบบการออกใบกำกับภาษี ชี้ข้อผิดพลาดที่ต้องระวัง และวิธีชี้แจงจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจริง

10.การตรวจรูปแบบของใบกำกับภาษีทั้งระบบ จากการตรวจปฏิบัติการจริงของสรรพากร

 • ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
 • ใบกำกับภาษีจากโรงพิมพ์
 • ใบกำกับภาษีออกจากระบบคอมพิวเตอร์
 • ใบกำกับภาษีออกเป็นชุด
 • ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ใบลดหนี้
 • ใบเพิ่มหนี้
 • ใบเสร็จรับเงินที่ทางราชการออกให้
 • ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต
 1. การตรวจรายการในใบกำกับภาษีแต่ละรูปแบบ ต้องมีรายการอย่างไรถึงจะถูกต้อง พร้อมการนำเสนอมุมมองจากสรรพากรทั้งในฝั่งผู้ออก ใบกำกับภาษีและฝั่งผู้รับใบกำกับภาษี
 • เจาะประเด็นของรายการในใบกำกับภาษีที่สรรพากรให้ความ สำคัญ และตรวจสอบอย่างเข้มข้น
 • รายการใดหากไม่ถูกต้อง/หรือไม่ครบถ้วนอนุโลมได้, รายการใดอนุโลมไม่ได้
 • คำตอบของใบกำกับภาษีที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์กรณีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและสถานประกอบการของผู้ซื้อจะเติทด้วยหมึก หรือประทับตรายางได้หรือไม่
 • วิธีการจัดการกับใบกำกับภาษีที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบคาร์บอน หากระยะเวลาผ่านไปซีดจางจะมีปัญหาหรือไม่พร้อมคำแนะนำจากผู้ตรวจสอบจริง
 1. การตรวจสอบการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกใหม่ VS การออกใบแทนใบกำกับภาษีประเด็นใดที่ต้องทราบและให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
 2. การตรวจใบกำกับภาษีปลอมจากสรรพากร
 • อย่างไรเรียกว่าใบกำกับภาษีปลอม
 • หากผู้รับไม่ทราบว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอมแล้วนำไปใช้จะมีความผิดหรือไม่
 • สรรพากรจะมีวิธีการตรวจใบกำกับภาษีปลอมได้อย่างไร
 • ใบกำกับภาษีปลอม กับใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่มีสิทธิออกต่างกันอย่างไร

14.การตรวจสอบใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้สรรพากรจะตรวจอะไรบ้าง

 • การตรวจสอบสิทธิในการออกใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้ พร้อมประเด็นที่นักบัญชี มักเข้าใจผิด
 • การตรวจสอบรายการในใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้ของสรรพากร
 • ออกไม่ถูกต้อง หรือมีรายการไม่ครบถ้วน จะมีผลอย่างไรหรือไม่
 1. Case Studiesจริงที่เกิดขึ้นจาก การตรวจสอบใบกำกับภาษีของสรรพากรพร้อมวิธีการแก้ไข
 2. ใบกำกับภาษีที่ออกโดยหน่วยงานราชการจะถูกตรวจสอบด้วยหรือไม่

 

 

   


 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba