ปัญหาการตรวจสอบสูตรการผลิต การจัดทำรายงาน การผลิตและส่วนสูญเสียที่สรรพากรยอมรับ

รหัสหลักสูตร : 21/1652

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ปัญหาการตรวจสอบสูตรการผลิต การจัดทำรายงาน
การผลิตและส่วนสูญเสียที่สรรพากรยอมรับ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPA สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
  • ถ้าสรรพากรประเมิน จะเตรียมเอกสารและข้อเท็จจริงอย่างไร?

     

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1สูตรการผลิตที่สรรพากรยอมรับ

-สูตรการผลิตคืออะไร

-ธุรกิจใดบ้างที่ต้องมีสูตรการผลิต

-สูตรการผลิตของกิจการได้มาอย่างไร

-จำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีสูตรการผลิตให้สรรพากรตรวจสอบ

-การเริ่มประกอบการปีแรก, เปลี่ยนเครื่องจักรชุดใหม่กับปัญหาในการหาสูตรการผลิต

2.การจัดทำเอกสารควบคุมการผลิตของธุรกิจเพื่อกระทบต้นทุนการผลิตและแสดงต่อสรรพากรเมื่อมีการตรวจสอบ

-การบันทึกรายการวัตถุดิบ

-เอกสารการควบคุมสินค้าสำเร็จรูป

-เอกสารการควบคุมสินค้าระหว่างทำ

-เอกสารการควบคุมสินค้าส่วนสูญเสียจากการผลิต

-ระบบเอกสารการเบิก-จ่ายเพื่อคุมวัตถุดิบ

3.ทำอย่างไร ถ้าสินค้าสำเร็จรูปผลิตได้ลดลงผิดปกติและกรณีส่วนสูญเสียเกินมาตรฐานจะทำเอกสารอย่างไร---ให้สรรพากรยอมรับและไม่ถูกประเมิน

-ใครบ้างที่ต้องรับทราบความเสียหาย

-ต้องให้ผู้บริหารอนุมัติหรือไม่

-อย่างไรถือเป็นของเสียเกินปกติ

-การคำนวณหาต้นทุนส่วนดีของสินค้า

-เอกสารหลักฐานเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบ

-ประเด็นที่สรรพากรจะประเมิน

4.ค่าใช้จ่ายของกิจการในการผลิตที่สรรพากรนำมาใช้ประเมินรายได้

5.ปริมาณสินค้าสำเร็จรูปที่ได้จากขบวนการผลิตกับวัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิต สรรพากรมีหลักเกณฑ์อย่างไร

6.การขายสินค้า ทรัพย์สินเก่า ทำลายเศษซาก ส่วนสูญเสียต้องปฏิบัติอย่างไร

-บริษัททั่วไป

-บริษัทที่ได้รับ BOI

-บริษัทในเขตปลอดอากร

-ธุรกิจทั่วไป

7.กรณีสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีการระเหิด ระเหย จะต้องทำบันทึกบัญชีอย่างไร ให้สรรพากรเชื่อว่ามิได้นำไปขาย

8.จุดที่สรรพากรประเมินและตรวจสอบสูตรการผลิต ส่วนสูญเสียในการผลิต

-การ Matching วัตถุดิบกับสินค้าสำเร็จรูป

-รายจ่ายเปรียบเทียบกับรายได้และยอดขาย

-การเปรียบเทียบกับธุรกิจที่เหมือนกับแต่ผลผลิตต่างกัน

-การตรวจสอบภาษีกรณีที่ไม่มีผู้ผลิตรายอื่น

9.ปัญหาในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ การออกใบกำกับภาษีและการนำส่งยอดขาย และรับรู้รายได้จากการขาย

-เศษซาก

-เศษวัสดุ

-วัตถุดิบเหลือใช้

-สินค้าตกรุ่น มีตำหนิ


  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba