เข้าใจ VAT อย่างง่ายจากระดับล่างสู่ระดับบน ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ...เจ้าของกิจการ นักบัญชีที่เริ่มทำงานใหม่ ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้าน VAT

รหัสหลักสูตร : 21/1172

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเข้าใจ VAT อย่างง่ายจากระดับล่างสู่ระดับบน

ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเจ้าของกิจการ

นักบัญชีที่เริ่มทำงานใหม่ ผู้ที่ไม่มีความรู้ VAT

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

ท่านเคยหรือไม่? กับการเข้าสัมมนาในหลักสูตรอื่น หากพื้นฐานไม่แน่นจะทําให้เข้าใจเนื้อหา
ในเรื่องนั้นๆได้ยาก แต่หลักสูตรนี้ จะวางรากฐานทางภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่มั่นคงให้กับท่าน
อีกทั้งช่วยให้ท่านมีความพร้อมที่จะต่อยอดในหลักสูตรอื่นและนําไปใช้งานจริงได้
อย่างแน่นอน ฟันธง!!!
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้าน VAT
- นักบัญชีที่เริ่มทำงานใหม่
- เจ้าของกิจการ
- ผู้สนใจที่จะเริ่มเข้าสู่ระบบ VAT หรือต้องการทำงานเกี่ยวข้องกับ VAT
- ผู้ที่ต้องการทราบหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องชัดเจน เน้นย้ำความถูกต้องที่จะไม่ถูกสรรพารกรประเมิน
- ผู้ที่ต้องการทราบหลักเกณฑ์พื้นฐานก่อนการวางแผนภาษี


โดย อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

หัวข้อสัมมนา

1. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. การวางระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) พื้นฐาน
- การเสียและผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีได้ในกรณีใดบ้าง
- กิจการใดบ้างที่ได้รับยกเว้น แต่สามารถขอเข้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้
- การขอเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการที่ได้รับยกเว้น
- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การขายสินค้าหรือการให้บริการ
- การนำสินค้า บริการไปใช้ในการอื่น เช่น การส่งเสริมการขาย, ใช้ในกิจการ
- ฐานภาษีการนำเข้าสินค้า
- ฐานภาษีที่มีผลต่อการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. จุดความรับผิด(Tax Point) ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สิ่งที่นักบัญชีต้องทราบ
- การขายสินค้า
- การให้บริการ
- การนำเข้า
5. การออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
- ใบกำกับภาษี
- ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice
- ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
- ใบแทนใบกำกับภาษี
- ใบเพิ่มหนี้/ ใบลดหนี้
6. การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีขาย
- ภาษีซื้อ
- ภาษีซื้อต้องห้าม
- การเฉลี่ยภาษีซื้อพร้อมปัญหาการเฉลี่ยภาษีซื้อ
- ตัวอย่างการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่เข้าใจง่าย
7. เครดิตภาษีและการขอคืนภาษี
- การนำเครดิตไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
8. การยื่นแบบแสดงรายการภาษี การเสียภาษี และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.36)
- การยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
- กำหนดเวลาในการยื่นแบบและการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
9. การจัดทำรายงานและการเก็บรักษาหลักฐานเอกสาร
- รายงานภาษีซื้อ
- รายงานภาษีขาย
- รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
- การจัดทำรายงานกรณีเป็นตัวแทนหรือหน่วยขายที่เป็นร้านค้าย่อย
- การจัดทำรายงานที่แตกต่างจากรายงานตามปกติ
- คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำรายงานด้วย เอกสารจริง
10. อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน
- อำนาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับเงินเพิ่ม
- กำหนดเวลาในการประเมินภาษี
11. เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
- เบี้ยปรับ - เงินเพิ่ม
- การคำนวณเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba