เทคนิคการปรับปรุง สัญญาจ้างแรงงาน ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติ และประกาศคำสั่งต่างๆ

รหัสหลักสูตร : 21/3474/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 7,490 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 8,560 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการปรับปรุง สัญญาจ้างแรงงาน ระเบียบข้อบังคับ


แนวปฏิบัติ และประกาศคำสั่งต่างๆ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 


วิทยากรโดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

1. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานที่กระทบ ที่ต้องปรับปรุงสัญญา,ระเบียบ,ประกาศ,คำสั่ง ที่ฝายบุคคล ไม่ควรพลาด


2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและคู่มือพนักงาน มีความแตกต่างอย่างไร? และมีผลกระทบอย่างไร? เมื่อมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง
• กรณีไม่ต้องส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ แรงงานตามกฎหมายใหม่ (อันตราย!!! กรณีมีการตรวจสอบเกิดขึ้น)

3. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีกี่ประเภท และพิจารณาอย่างไร? เมื่อมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานฉบับใหม่
• ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประเภทต่างๆ
• ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่นายจ้างกำหนดขึ้นฝ่ายเดียว เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน สัญญาจ้างประกาศ คำสั่งต่างๆ

4. การเขียนข้อบังคับเกี่ยวกับการโอนย้าย (Transfer) การโยกย้าย (Rotation) ลูกจ้าง การย้ายสถานประกอบการของนายจ้าง (Move Location)
• ความแตกต่างที่ต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติ
• รูปแบบและวิธีการเปลี่ยนตัวลูกจ้าง/เปลี่ยนตัวนายจ้าง
• วิธีการและรูปแบบการโยกย้ายและโอนย้าย วิทยากร

5. การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับการทำงานให้สอดคล้องกับ กฎหมายใหม่
• รายละเอียดสำคัญที่ต้องปรับปรุง และ ข้อดี-ข้อเสียในการ ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน
• วันลาและหลักเกณฑ์วันลา กรณีกฎหมายใหม่ ให้ลูกจ้าง สามารถลากิจธุระจำเป็นอย่างไร
• กรณีเกษียณอายุถือเป็นการเลิกจ้าง จะต้องจ่ายค่าชดเชย อย่างไร?
• การแก้ไขเพิ่มเติม
• ขั้นตอนในการปรับปรุง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
- กรณีไม่มีสหภาพแรงงาน
- กรณีมีสหภาพแรงงาน
• กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในการขอความยินยอมการเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับการทำงานเพื่อป้องกันปัญหากับลูกจ้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

6. เกณฑ์การพิจารณาสำคัญ ในการจัดทำแนวปฏิบัติหรือแก้ไข แนวปฏิบัติเดิมที่ไม๋จำเป็น และไม่ถูกต้อง

7. ระเบียบการเกษียณอายุหรือ Early retirement ทำข้อตกลง การจ้างอย่างไร? ค่าชดเชยที่กฎหมายใหม่ออกมาใช้บังคับ
• เมื่อลูกจ้างเกษียณอายุต้องจ่ายเงินอะไรบ้าง
• ไม่เคยมีแต่เป็นแนวปฏิบัติกันมายาวนาน
• เกษียณแต่ไม่จ่ายเงินชดเชย
• จ่ายแต่ไม่ครบตามกฎหมาย

8. ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba