โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ : การจัดทำและตรวจสอบเอกสารสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ให้ถูกต้องตามกฎหมาย PDPA Coaching & Work Shop

รหัสหลักสูตร : 21/3908

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ : การจัดทำและตรวจสอบเอกสารสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
PDPA Coaching & Work Shop

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย  อาจารย์เอกรัตน์ บุณยรัตนกลิน 

หัวข้อสัมมนา

 

1. ทำความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ PDPA

2. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. ความสำคัญ รายละเอียด และสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ในองค์กร

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5. บทลงโทษ : ความรับผิดทางแพ่ง โทษทางอาญา โทษทางปกครอง

6. การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเกี่ยวกับ PDPA ในองค์กร

7. การสำรวจข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ PDPA

8. การหา Gap Analysis ของ PDPA และกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

9. ขั้นตอนการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PDPA
- จัดจัดทำร่าง ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) / นโยบายความเป็นส่วนตัว
(Privacy Policy) แจ้งวัตถุประสงค์และข้อมูล
- จัดทำเอกสารขั้นตอนการเรียกร้องตามสิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data subject request)
- จัดทำเอกสารความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ( Consent Form)
สำหรับ ครอบคลุมกลุ่มคู่ค้าลูกค้าและพนักงาน
- จัดทำเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Processing Agreement)
- จัดทำเอกสาร Personal data inventory template / การบันทึกรายการของกิจกรรม
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities – RoPA)
- วางแนวทางด้านกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

10. ฝึกปฏิบัติ Work Shop เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง
- การบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(Record of Processing Activities – RoPA)
- ฝึกการวิเคราะห์การใช้ PDPA Lawful Basis ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

11. ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น / Discuss ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เอกรัตน์ บุณยรัตนกลิน

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba