นักบัญชีกับการจัดทำรายงาน IPO : หลักเกณฑ์สำคัญของแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/5225/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรนักบัญชีกับการจัดทำรายงาน IPO : หลักเกณฑ์สำคัญ

ของแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 4.30 ชม.,อื่นๆ 1.30 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 4.30 ชม.,อื่นๆ 1.30 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต

หัวข้อสัมมนา
1. ความสำคัญของแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (69-1)
    และร่างหนังสือชี้ชวน

2. หลักการของแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (69-1)
3. การจัดโครงสร้างหน่วยงานทางการบัญชีและการเงิน
4. ความสำคัญของวัตถุประสงค์การใช้เงิน
    4.1 การปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่สำคัญ
    4.2 การจัดทำงบประมาณ
    4.3 แผนการลงทุนระยะยาว
5. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในทางปฏิบัติ
6. การรายงานผลการดำเนินงาน
7. การรายงานและทำความเข้าใจด้านกระแสเงินสด
    7.1 การจัดประเภทของกระแสเงินสด
    7.2 แผนงานทางธุรกิจกับกระแสเงินสด
    7.3 ข้อจำกัดในการใช้กระแสเงินสด
8. ความสำคัญของการจัดทำงบประมาณตามกฎหมายมหาชน
9. การวางแผนงานด้านงบประมาณและแนวปฏิบัติสำหรับการใช้งบประมาณกรณีต่างๆ
10. การสรุปรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการเกี่ยวข้องเกี่ยวโยง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
4:30 1:30 4:30 1:30

วิทยากร

อ.สุรพล ถวัยวิชชจิต

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba