การออกแบบผังบัญชี (Chart of Accounts) การนำประโยชน์ไปใช้ในการตรวจสอบ การควบคุมการบันทึกบัญชีและการบริหารความเสี่ยง (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 23/4156Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,605 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-

 


การออกแบบผังบัญชี (Chart of Accounts)
การนำประโยชน์ไปใช้ใน การตรวจสอบ การควบคุมการบันทึกบัญชี
และการบริหารความเสี่ยง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี
บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี
บัญชี 6 ชั่วโมง

 

วิทยากรโดย : อ.คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของการกำหนดผังบัญชี เครื่องมือสำคัญในการนำไปใช้ในการบันทึกบัญชี
2. เทคนิคในการออกแบบผังบัญชี เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ
3. ลักษณะผังบัญชีของแต่ละธุรกิจ
    - ซื้อมา ขายไป
    - บริการ
    - อุตสาหกรรม
    - ธุรกิจเฉพาะ
4. ผังบัญชี ความเชื่อมโยงกับการตรวจสอบและ เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ
5. ผังบัญชี กับการทำ Mapping การควบคุมงานบันทึกบัญชี
6. กรอบแนวคิดของการบริหารความเสี่ยง
    - มีความเป็นกระบวนการ
    - ส่งผลกระทบต่อบุคลากร
    - นำมาประยุกต์ใช้กับการกำหนดกลยุทธ์ กับทุกระดับและหน่วยงาน
    - ออกแบบขึ้นมาเพื่อกำหนดเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร
    - สร้างความเชื่อมั่น
    - เครื่องมือในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
7. การใช้ประโยชน์จากการออกแบบผังบัญชีเพื่อการควบคุม และบริหารความเสี่ยง
8. กรอบ “สามเหลี่ยมทุจริต” (Fraud Triangle) ที่นักบัญชีควรทราบ
    และแนวทางการป้องกัน
9. การออกแบบผังบัญชีที่ดี จะช่วยลดโอกาสของการทุจริต ได้อย่างไร
10. กรณีศึกษา ผังบัญชี เครื่องมือสำคัญ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุม
       และบริหารความสี่ยง
11. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba