Update กฎหมายภาษีปี 2566 และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ

รหัสหลักสูตร : 23/4514/7

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

Update กฎหมายภาษีปี 2566
และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

 

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา


1. 
Update การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องปรับปรุงเมื่อยื่นแบบเสียภาษี


- การปรับปรุงรายการก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จากกฎหมายใหม่

2. รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรักษฎากร ที่ต้องบวกกลับ ในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

3. รายจ่ายที่สามารถนำมาคำนวณเป็นรายจ่ายได้ตามประมวลรัษฎากร และกรณีรายจ่ายที่เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น

- ค่าจ้างผู้พิการ

- จ้างผู้สูงวัย

- บริจาคอย่างไร ถึงไม่ต้องห้ามเป็นรายจ่าย

- ค่าซื้อหนังสือเพื่อใช้ในกิจการ

- ค่าอบรมสัมมนา ฯลฯ

4. การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน

- สิทธิพิเศษในการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ

- การซื้อคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องจักร จะหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรออย่างไร

- ค่าปรับปรุง ต่อเติม อาคาร

5. จับประเด็นปัญหาการเสียภาษีนิติบุคคล การประเมินและตรวจสอบภาษี

- ข้อควรระวังก่อนยื่นแบบเสียภาษี

- จุดที่จะตรวจสอบ ระยะเวลาในการตรวจสอบ

6. Update ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดาและ นิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลง

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ (MRT สายสีชมพู สถานี แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด28)
111 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ :
+66 2582 8282
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู สถานี แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด 28


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba