เคล็ดลับการสื่อสารประสานงาน ให้ดีต่อใจและได้ผลสำเร็จในงานสำหรับนักบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/7270

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-


เคล็ดลับการสื่อสารประสานงาน ให้ดีต่อใจ
และได้ผลสำเร็จในงานสำหรับนักบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่น ๆ 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี อื่น ๆ 6 ชั่วโมง

 

• นักบัญชีสื่อสารอย่างไรให้ฝ่ายอื่นเข้าใจในความต้องการ
• นักบัญชีประสานงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
• ปรับ Look นักบัญชีด้วยการสื่อสารประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ
• เคลียร์จุดบอดในสื่อสาร ปฏิบัติงานของนักบัญชี

วิทยากรโดย ผศ.สุรัตน์ ลัรัตนชัย

หัวข้อสัมมนา

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
1. ความสำคัญของการสื่อสารที่สร้างสรรค์ กระบวนการในการสื่อสาร และประเภทของการสื่อสารเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของฝ่ายบัญชีกับฝ่ายอื่นๆ ได้อย่างเข้าใจ
2. ศึกษาและเข้าใจพื้นฐานความแตกต่างของแต่ละบุคคล บทบาทหน้าที่และความสำคัญในทำงานร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เทคนิคสำคัญในการสื่อสารที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับฝ่ายบัญชีเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน
4. ช่องทางการสื่อสาร เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและอนาคตที่ฝ่ายบัญชีควรทราบ
5. กลยุทธ์การสื่อสาร 4 ทิศของนักบัญชีเพื่อให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
    • ผู้บังคับบัญชา
    • ผู้ใต้บังคับบัญชา
    • เพื่อนร่วมงาน
    • บุคคลภายนอก / ลูกค้า
6. สรุปปัญหา อุปสรรคในการสื่อสารของนักบัญชี พร้อม Case ตัวอย่าง และแนวทางในการแก้ไข
7. การพัฒนาบุคลิกภาพของฝ่ายบัญชี เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนักบัญชียุค 4.0

การประสานงานที่สัมฤทธิ์ผล
8. การประสานงาน (Coordination) ระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่น เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และช่วยให้
การทำงานมีประสิทธิภาพ
9. เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักบัญชีเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน/ภายนอกองค์กร
10. การประสานงานและการติดตามงานแบบ “ร่วมมือร่วมใจ” ระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นๆเพื่อลดข้อขัดแย้งและตรงกับความต้องการของนักบัญชี
11. ข้อควรระวังที่นักบัญชีไม่ควรมองข้ามในการใช้จิตวิทยาเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพในการประสานงานและติดตามงานให้ได้ผล
12. สรุปปัญหา และอุปสรรคในการประสานงานที่ทำให้งานติดขัด พร้อมแนวทางในการแก้ไขที่นักบัญชีต้องปรับเปลี่ยน

 นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba