เคลียร์ประเด็นปัญหาในงาน 4 ฝ่าย (จัดซื้อ คลังสินค้า ฝ่ายขาย และฝ่ายบัญชี) ความเกี่ยวพันที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร

รหัสหลักสูตร : 21/3382

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เคลียร์ประเด็นปัญหาในงาน 4 ฝ่าย (จัดซื้อ คลังสินค้า ฝ่ายขาย และฝ่ายบัญชี) ความเกี่ยวพันที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

 

วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจวงจรระบบการทำงานทั้ง 4 ฝ่าย

 • การประเมินความเสี่ยง และจุดควบคุมที่สำคัญ แต่ละระบบงาน
 • ความสำคัญในการศึกษาปัญหาแต่ละฝ่ายงาน
 • ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาและผลกระทบกับการทำงานร่วมกัน

2. ความเกี่ยวโยงกันในระบบการทำงาน (Flowchart) และตารางสรุปการทำงานที่       เกี่ยวข้องกับ ทั้ง 4 ฝ่ายงาน

3. ปัญหาที่อาจจะพบและเกิดขึ้นในละฝ่ายงาน ทั้ง 4 ฝ่ายงาน มีผลกระทบและเชื่อมโยงกับแต่ละฝ่ายอย่างไร?

 • รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า แต่ไม่มีสินค้าพร้อมส่ง
 • กำหนดราคาขายผิดพลาด ทำให้เกิดการออกใบลดหนี้
 • ขายสินค้า เก็บเงินไม่ได้
 • ปัญหาในการจัดการเอกสารต่างๆ และการนำส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สั่งซื้อ ปริมาณมากเกินความจำเป็น ทำให้เกิดสินค้าค้างนาน
 • สั่งซื้อสินค้า ไม่ได้คุณภาพ / Vender จัดส่ง ไม่เป็นตามเวลาที่กำหนด
 • ปัญหาการจ่ายเงินไม่ตรงกับรายการรับของ กรณีที่จ่ายแล้วได้ของไม่ครบ
 • ปัญหาการบันทึกรายการรับสินค้าในระบบบัญชีไม่ตรงกับใบส่งของ
 • กำลังพล ไม่เพียงพอต่อปริมาณการรับของประจำวัน
 • การตรวจรับ และตรวจนับ ไม่ได้กำหนดมาตรฐานในการทำงาน ส่งผลต่อปริมาณ / คุณภาพ
 • ปัญหาเมื่อมีการเบิกสินค้าจากฝ่ายคลังสินค้าก่อนนำส่งใบเบิกมาทำให้สต๊อกไม่ตรง
 • ปัญหาการบันทึกการรับสินค้าในระบบสต๊อก ไม่ตรงกัน
 • ปัญหาการควบคุมอายุของสินค้า สินค้าหมดอายุ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ มูลค่าของสินค้าคงเหลือ
 • สินค้าคงเหลือ กับประเด็นด้านบัญชีมีอะไรบ้าง ที่ต้องระวัง
 • ปัญหาสินค้าคงเหลือในบัญชี ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
 • ไม่บันทึกรายการซื้อสินค้าตามข้อเท็จจริง
 • สินค้าขาด เกินเนื่องจากการนับสต๊อกสินค้า
 • การบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดตามวิธีการบัญชีแบบสิ้นงวด
 • สินค้าสูญหาย
 • พนักงานมีปัญหา เกิดการเกี่ยงกันทำงาน การประสานงานที่ขาดความเข้าใจร่วมกัน
 • ปัญหาการเงินในการลงทุนสูง
 • เกิดข้อผิดพลาดในการทำบัญชี
 • เสี่ยงต่อการปลอมแปลงเอกสารทางบัญชี
 • การเกิดทุจริต

4. แนวทางการลดข้อผิดพลาดกับการทำงานระหว่างฝ่ายงาน

 • เทคนิคการสื่อสาร ทำความเข้าใจ ร่วมกัน
 • การออกแบบกระบวนการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดก่อนนำส่ง
 • เทคนิคสำคัญ...ในการตรวจสอบทุกกระบวนการ
 • การนำระบบไอทีเข้ามาช่วยงาน
 • สร้างระบบการทำงานในการตรวจนับสต๊อกสม่ำเสมอ

5. ถาม-ตอบ

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3 (เดิน 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba