กฎหมายแรงงานขั้นเทพ

รหัสหลักสูตร : 21/3403

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 10,700 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 12,840 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กฎหมายแรงงานขั้นเทพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

ความแตกต่างจากหลักสูตร กฎหมายแรงงานอื่นๆ ที่ท่านจะได้รับอะไร? จากหลักสูตรนี้ 
• เน้น Case Study กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ผิดพลาดบ่อยๆ และร้ายแรง
• บรรยายซักถาม ประเด็นสำคัญในเชิงวิเคราะห์ (เนื่องจากผู้เข้าสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
ในระดับหนึ่งแล้ว)
• เรียนรู้ปัญหาต่างๆ และศึกษาจากคําพิพากษาฎีกาจริงๆ การใช้หลักการคำพิพากษาฎีกาอ้างอิง กรณีเกิดปัญหา
ฟ้องร้อง คดีแรงงาน
• บูรณาการการแก้ไขปัญหาการลาป่วยของพนักงานที่คุณต้องเจอกับพนักงานที่ผู้บริหารและHR นึกไม่ถึงว่า
ต้องพบกับพนักงานที่ลาขั้นเทพ
• Case Study การคำนวณเงินที่จะต้องจ่ายให้กับลูกจ้าง เช่น คิดค่าล่วงเวลา ที่ HR คำนวณผิดพลาด ในทาง
ปฏิบัติไม่จ่ายแต่ทาง กฎหมายแรงงานเมื่อคิดแล้วต้องจ่าย
• Case Study : ปัญหาค่าจ้าง ค่าตอบแทน รายได้ของลูกจ้าง พร้อม Update อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและกฎหมายอื่นๆ

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

เรียนรู้กระบวนการ Process เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1. จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด ของคนในองค์กร เกี่ยวข้องอย่างไร? กับกฎหมายแรงงาน
2. การให้ “คุณ” ให้ “โทษ” ในการบริหาร “ฅน” ด้วยกฎหมายแรงงาน
3. การฟ้องร้องคดีแรงงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวงการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
Case Study : กรณีศึกษาทางด้านกฎหมายแรงงาน
เน้นกรณีศึกษา : ปัญหาแรงงานที่ขึ้นสู่คดีแรงงาน เกิดขึ้นบ่อย ร้ายแรง เสียหาย
4. สัญญาจ้างแรงงาน (hire of service & hire of work)
- ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานกับจ้างทำของ
- ประเด็น Point ที่สำคัญและควรระมัดระวังในการทำ “สัญญาจ้าง”
- กรณี“ห้ามค้าแข่ง” ขณะทำงาน และหลังออกจากงาน
5. ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง (working regulation & lawful order)
- องค์ประกอบสำคัญของการเขียนระเบียบข้อบังคับ
- คำสั่ง ประกาศจะต้องทำอย่างไร? จึงถูกกฎหมาย
- คำสั่งต่างๆ เช่น เปลี่ยนสถานที่ทำงาน, โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่, สั่งให้ทำงานให้แก่ บริษัทในเครือ หรือคู่ค้า
สั่งกรณีควบรวมกิจการ ฯลฯ
6. ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (wage & compensation)
- เวลาทำงานปกติ (Regular Working)
- เวลาพัก (Rest Period)
7. หลักเกณฑ์ในการกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวัน
- การจัด "กะ" ในเวลาทำงาน
- การจัดเวลาพักช่วงท้าย
- อะไร? คือ “ค่าจ้าง” สวัสดิการ,ผลประโยชน์เพิ่ม
- “ฐาน” ค่าจ้าง ในการคำนวณ คิดอย่างไร? การคำนวณอัตราเงินเดือนโดยอ้างอิงค่าจ้างขั้นต่ำ
- ค่าจ้างขั้นต่ำกับค่าจ้างขั้นต่ำมาตรฐานฝีมือ
- ปัญหาการจ่ายค่าจ้าง ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
- ค่าล่วงเวลา ปัญหาค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดเหมาจ่าย
- กรณีค่าล่วงเวลา การเลิกจ้าง ใช้ “ค่าจ้าง” ใด? คำนวณจึงจะถูกต้อง
8. การเลิกจ้าง (termination of employment)
- นายจ้าง..รู้จริงรึเปล่า? เกี่ยวกับ หนังสือเตือน, สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า,ค่าชดเชย,ค่าชดเชยพิเศษ
- ปัญหา..การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม (unfair dismissal) ขึ้นโรงขึ้นศาลมากที่สุด  ต้องทำอย่างไร? จึงสามารถ
ป้องกันได้
Work shop : ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ “คําพิพากษาฎีกา” ทางด้านแรงงาน
- วิธีการอ่าน คำพิพากษาฎีกา ในประเด็นสำคัญๆ ที่เป็นประเด็นหลัก ของคำพิพากษา
- วิธีการค้น คำพิพากษาฎีกา ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา คดีที่เกิดขึ้น
Case Study : คําพิพากษาฎีกายอดฮิต 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba