Transformative Accounting ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล

รหัสหลักสูตร : 21/5165

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Transformative Accounting ปรับเปลี่ยนการปฎิบัติงาน
ด้านบัญชีด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 อื่นๆ 3 ชม.

 

• รวมการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่นักบัญชีต้องเตรียมรับมือในปัจจุบัน
• เทคโนโลยีในการทำงานรูปแบบใหม่ที่นักบัญชีไม่รู้ไม่ได้
• ประเมินความเป็นไปได้ขององค์กรในการปรับตัวกับเครื่องมือยุคดิจิทัล

วิทยากรโดย อาจารย์ราชิต ไชยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

1. Automated Accounting System ระบบบัญชีอัตโนมัติเพื่อช่วยการทำงานของนักบัญชี
1.1 API รูปแบบใหม่ของการทำบัญชี
1.2 ความเหมือนและความต่างของระบบงานบัญชี “ทั่วไป” กับ “ระบบบัญชีอัตโนมัติ”
1.3 เหตุใดหลายกิจการยอมลงทุนด้านระบบบัญชีอัตโนมัติมากขึ้น

2. Blockchain Technology ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
2.1 เทคโนโลยี Blockchain คืออะไร
2.2 เทคโนโลยี Blockchain เกี่ยวข้องกับงานบัญชีอย่างไร
2.3 ตัวอย่างการทำงานของ Blockchain ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี

3. การจัดทำและจัดเก็บเอกสารทางบัญชีด้วยระบบ Cloud Computing
3.1 การจัดการงานเอกสารทางบัญชี ด้วยระบบ Cloud
3.2 “Cloud Accounting” การทำบัญชี Online แบบ Cloud เพื่อเข้าถึงระบบบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
ทางการบัญชีได้ตลอดเวลา
3.3 ตัวอย่างผู้ให้บริการ Cloud Accounting

4. OCR (Optical Character Recognition) เพื่อลดเวลาการจัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชี
4.1 แปลงไฟล์ภาพเอกสาร ให้เป็นไฟล์ข้อความโดยอัตโนมัติ
4.2 เลือกใช้งาน OCR อย่างไรให้เหมาะสมกับจำนวนเอกสารของธุรกิจ

5. AI (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยในการทำงานของนักบัญชี
5.1 เทคโนโลยี AI คืออะไร มีอะไรบ้าง
5.2 การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในงานบัญชีการเงิน
5.3 องค์กรและนักบัญชีต้องปรับตัวอย่างไรเมื่อ AI เข้ามาช่วยในการทำงาน

6. RPA (Robotic Process Automation) หุ่นยนต์นักบัญชี เพื่อช่วยในการจัดทำบัญชี
6.1 Robotic Process Automation: RPA คืออะไร นำมาใช้ในการทำบัญชีอย่างไร
6.2 การนำ RPA มาใช้ในงานบัญชี
6.3 ตัวอย่าง RPA Process

7. Data Analytics จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี
7.1 เทคโนโลยีใดบ้างที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะเฉพาะทางในการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี
7.2 เทคนิคการนำเสนอผลการดำเนินงานจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมนำเสนอข้อมูลรูปแบบใหม่ๆ เช่น Dashboard, Tableau ฯลฯ

8. Remote Work การจัดทำบัญชีนอกสำนักงาน
8.1 การทำงานระยะไกล หรือ ทำงานนอกสำนักงาน เป็นไปได้หรือไม่สำหรับนักบัญชี
8.2 ข้อดี-ข้อเสียของ Remote Work ในงานบัญชี
8.3 การบริหารจัดการทีมแบบ Remote Work และเครื่องมือในการบริหาร

9. Digital Government การเปลี่ยนแปลงระบบ Digital ของหน่วยงานรัฐที่กระทบต่อ
องค์กรและนักบัญชีต้องปฏิบัติ

9.1 ยกระดับองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสรรพากรยุค Digital
9.2 แนวโน้มเทคโนโลยีของภาครัฐที่องค์กรเอกชนควรต้องเตรียมปรับตัว

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อ.ราชิต ไชยรัตน์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba