การจัดทำและการตรวจสอบ“สัญญาเช่าทรัพย์” พร้อมเทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/3540

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

 

การจัดทำและการตรวจสอบ“สัญญาเช่าทรัพย์”
พร้อมเทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
 • จุดเสี่ยงที่ควรระวังในการทำสัญญาเช่าทรัพย์ที่ส่งผลกระทบต่อคู่สัญญา
 • เทคนิค“การเจรจาต่อรอง”กับคู่สัญญา
 • ประเด็นปัญหาฟ้องร้องที่พบจากการทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน ระหว่างคู่สัญญา

 

บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. ศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดสำคัญของสัญญาเช่าเชิงธุรกิจที่ควรทราบ

 • ความแตกต่างและข้อควรระวังของการทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน
  - สังหาริมทรัพย์
  - อสังหาริมทรัพย์
 • ลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์การจำแนกประเภทสัญญาเช่า ประเภทต่างๆ
 • วัตถุประสงค์ของการเช่าทรัพย์
 • นิยามศัพท์ทางกฎหมายที่ใช้ในการร่างสัญญาเช่าทรัพย์
 • เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ประกอบการทำสัญญาเช่าทรัพย์
 • เงี่อนไขบังคับของสัญญาเช่า
 • การมีผลบังคับใช้ของสัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อใด
 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญา หลังจากที่ทำสัญญากันแล้ว
  ต้องดำเนินการอย่างไร
 • การดำเนินการเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาการกระทำผิดสัญญา
  การไม่ปฏิบัติตามสัญญา พิจารณาอย่างไร

2.  จุดเสี่ยงที่ควรระวังในการทำสัญญาเช่าทรัพย์ที่ส่งผลกระทบต่อคู่สัญญา

 • การตรวจสอบรายละเอียดสำคัญในสัญญา
 • สัญญาเช่าแต่ละประเภท จะต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะมีผลผูกพันคู่สัญญา
 • ใครคือผู้มีอำนาจในการลงนามในสัญญา
 • คำมั่นจะให้เช่าทั้งก่อนและหลังการทำสัญญาเช่า
 • การเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่า
 • ข้อตกลงของการเช่าช่วง
 • การโอนสิทธิการเช่าหรือการเซ้ง
 • หลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • การบอกเลิกสัญญาเช่า

3. เทคนิค“การเจรจาต่อรอง”กับคู่สัญญา กรณีเป็นผู้เช่าและผู้ให้เช่า

 • การแสดงเจตนาระหว่างคู่สัญญา  
 • การกำหนดอัตรา“ค่าเช่า”และวิธีการชำระค่าเช่า
 • “หน้าที่”ของผู้เช่าและผู้ให้เช่าที่ต้องทำความเข้าใจกันให้ถูกต้อง
 • การต่อรองในเรื่องค่าใช้จ่าย ฝ่ายใดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • เงื่อนไขการตรวจรับทรัพย์สินและการคืนทรัพย์สิน
 • กรณีทรัพย์สินที่เช่าเกิดความเสียหาย ชำรุด ต้องทำอย่างไร
 • การจัดทำประกันภัย ให้กับทรัพย์สินต้องทำอย่างไร
 • การขอขยายระยะเวลาการต่อสัญญาควรมีการกำหนดเงื่อนไขอย่างไร
 • การติดอากรแสตมป์ และวิธีคิดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
  ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

4. ประเด็นปัญหาฟ้องร้องที่พบจากการทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน ระหว่างคู่สัญญา

5. Workshop : ตรวจสอบตัวอย่างสัญญาเช่าทรัพย์ จุดอันตราย ที่ไม่ควรพลาด  
    พร้อมด้วยกรณีกรณีศึกษาจริง จากข้อพิพาทศาลฏีกา

6. ถาม - ตอบ ปัญหากับทางวิทยากร 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba