เทคนิคการพัฒนาทักษะการบริหารลูกน้อง (Managing your Subordinating Style) (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/5206

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการพัฒนาทักษะการบริหารลูกน้อง
(Managing your Subordinating Style)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย ดร.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส

หัวข้อสัมมนา
1. การแบ่งประเภทลูกน้องตามทฤษฎี/หลักจิตวิทยา
1.1 แบ่งตาม The Performance / Potential Grid
1.2 แบ่งตามนพลักษณ์ (Enneagram)
1.3 แบ่งตาม DISC Model
1.4 แบ่งตามพฤติกรรมที่แตกต่าง DISA
1.5 แบ่งตามการเปรียบเทียบสไตล์ลูกน้องกับสัตว์ 5 ประเภท (เหยี่ยว/ลิง/นกยูง/พิราบ/นกฮูก)

2. การแบ่งประเภทลูกน้อง/ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มักพบในองค์กรปัจจุบัน
2.1 ลูกน้องสายรั้น
2.2 ลูกน้องสายเกี่ยง
2.3 ลูกน้องสายสะสม
2.4 ลูกน้องสายประจบ
2.5 ลูกน้องสายโดด
2.6 ลูกน้องสายโว
2.7 ลูกน้องสาย Sensitive
2.8 ลูกน้องสาย Unconfident
2.9 ลูกน้องสาย Moody
2.10 ลูกน้องสาย Alone
2.11 ลูกน้องสาย Entertain
2.12 ลูกน้องสาย Burnout
2.13 ลูกน้องสาย Steal
2.14 ลูกน้องสายแข็ง
2.15 ลูกน้องสาย Unfocus
2.16 ลูกน้องสายผสม

3. แนวทางประเมินและวิเคราะห์ลูกน้อง/ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง

4. การบริหารจัดการสมรรถนะลูกน้องแต่ละประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ

5. การปรับพฤติกรรมลูกน้องโดยใช้ Behavioral Modification Template

6. การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจลูกน้องในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

7. แนวทางการพัฒนาลูกน้องแต่ละประเภท

 


 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba