Tax Review & Tax Audit การตรวจสุขภาพภาษีของกิจการเพื่อความถูกต้อง

รหัสหลักสูตร : 21/8037/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Tax Review & Tax Audit การตรวจสุขภาพกิจการ

ก่อนสรรพากรเข้าตรวจ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รออนุมัติ

 

โดยวิทยากร อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญที่ต้อง Tax Review & Tax Audit
- ประโยชน์ของการทำ
- ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการทำ
- ขั้นตอนการทำ
- สิ่งที่ต้องเตรียมการเช่น เอกสารที่ต้องตรวจสอบก่อนยื่นแบบ
-ประหยัดภาษีและลดการถูกตรวจสอบจากสรรพากรด้วยการทำ Tax Review & Tax Audit
2. สิ่งที่ต้องสอบทานและตรวจสอบในการทำ Tax Review & Tax Audit
- รายได้-รายจ่าย ถูกต้องหรือไม่
- สิ่งที่ต้องปรับปรุง (Adjust) มีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วหรือไม่
- สิทธิประโยชน์ทางภาษี ใช้ครบ ถูกต้องหรือไม่
- หัก ณ ที่จ่ายเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
- Stock สินค้ามีการค้างสต็อกเยอะเกินไปหรือไม่ตรงกับบัญชีหรือไม่3. สิ่งที่จะต้อง Tax Review & Tax Audit รายการใน ภ.ง.ด.50 หากมีกรณีดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
- ต้นทุนขายสูงหรือต่ำลงกว่าปกติ
- เงินเดือนผู้บริหาร กรรมการหรือพนักงานสูง
- ค่าที่ปรึกษา
- ค่านายหน้า
- การตั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้โดยไม่มีตัวตน
- มีรายการให้กู้แต่ไม่มีดอกเบี้ยรับ
- ค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้
- รายจ่ายค่าซื้อทรัพย์สินที่เกินกว่าปกติ
- การคำนวณค่าเสื่อม การจำหน่ายหนี้สูญ
- รายจ่ายต้องห้ามต่างๆ
- ค่ารับรอง
- ค่าส่งเสริมการขาย
- รายจ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้น
- กำไรน้อยกว่าทุกปี หรือขาดทุนมากกว่าทุกปี
- มีผลขาดทุนแต่ยังขยายกิจการหรือไม่- อัตราการหมุนเวียนของสินค้า
- สินค้าคงเหลือไม่ตรงกับบัญชี
- การหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งครบหรือไม่
4. Tax Review & Tax Audit กิจการที่มีความสัมพันธ์กันก่อนการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
- มีการขายสินค้าให้ในเครือสูงหรือต่ำกว่าราคาตลาดหรือไม่
- ยื่น Disclosure Form หรือไม่
5. Tax Review & Tax Audit วิธีการตรวจสอบก่อนการขอคืนภาษี
- ความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบกรณีขอคืนและไม่ขอคืนภาษี
- การทำ Tax Review ก่อนขอคืนจากสรรพากร
- เอกสารในการขอคืนภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
- หากไม่มีความมั่นใจว่าเสียภาษีถูกต้องจะขอคืนหรือไม่
- อำนาจการขอเอกสารเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่สรรพากรและย้อนหลังได้กี่ปี
6. การเตรียมเอกสารเพื่อชี้แจงเมื่อถูกเรียกตรวจสอบ
7. Tax Review & Tax Audit กรณีเลิกกิจการ

8. Case Studies การทำ Tax Review & Tax Audit จากประสบการณ์ทำงานของวิทยากร
 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba