ศุลกากรสำหรับผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก มือใหม่ (หลักสูตรใหม่ปี 2566)(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8636/1Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,103 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,638 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ศุลกากรสำหรับผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก มือใหม่
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline : CPD ไม่สามารถนับชั่วโมงได้
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร

หัวข้อสัมมนา
1.กฎหมายศุลกากรที่ผู้ประกอบการนำเข้า – ส่งออก มือใหม่ควรทราบ
-  กฎหมายว่าด้วยของต้องห้าม ต้องกำกัดในการนำเข้า - ส่งออก
-  ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า-ส่งออก
-  การตรวจสอบและการควบคุมทางศุลกากร
-  วิธีการคิดอัตราอากรเบื้องต้นและการชำระอากร

2.การกำหนดราคาศุลกากร (Customs Valuation) และการสำแดงใบขนสินค้า
-  ราคาศุลกากรคืออะไร
-  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาศุลกากร
-  การกำหนดราคาศุลกากรตามระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation)
-  การกำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า
-  หลักการประเมินราคาศุลกากร

3.พิกัดอัตราศุลกากร
-  หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
-  การจำแนกประเภทพิกัด
-  สรุปพิกัดศุลกากรฉบับใหม่ HS 2022 อะไรที่  
   เปลี่ยนแปลงไปจาก HS 2017

4.พิธีการศุลกากรและเอกสารทางการค้าที่จำเป็นต่อพิธีการนำเข้า – ส่งออก
-  พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
-  พิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร e-Import / e-Export
-  การสำแดงราคาในใบขนสินค้าขาเข้า
-  การสำแดงราคาในใบขนสินค้าขาออก
-  การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า
ขั้นตอนการผ่านพิธีการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-  การตรวจปล่อยสินค้าขาออก
ปัญหาที่พบบ่อยๆในการตรวจปล่อยสินค้า
-  ทำความเข้าใจเอกสารที่ใช้ในการดำเนินพิธีการนำเข้าส่งออก

5.สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในการนำเข้าส่งออก
-  สิทธิประโยชน์ที่ใช้ในการยกเว้นหรือลดอัตราอากร

6.ความผิดและการดำเนินคดีตามกฎหมายศุลกากร

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้สอบบัญชีนับชั่วโมงไม่เป็นทางการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba