ศุลกากรสำหรับผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก มือใหม่ (หลักสูตรใหม่ปี 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/8636/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 ศุลกากรสำหรับผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก มือใหม่

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline : CPD/CPA ไม่สามารถนับชั่วโมงได้
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร

หัวข้อสัมมนา

1.กฎหมายศุลกากรที่ผู้ประกอบการนำเข้า – ส่งออก มือใหม่ควรทราบ
-  กฎหมายว่าด้วยของต้องห้าม ต้องกำกัดในการนำเข้า - ส่งออก
-  ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า-ส่งออก
-  การตรวจสอบและการควบคุมทางศุลกากร
-  วิธีการคิดอัตราอากรเบื้องต้นและการชำระอากร

2.การกำหนดราคาศุลกากร (Customs Valuation) และการสำแดงใบขนสินค้า
-  ราคาศุลกากรคืออะไร
-  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาศุลกากร
-  การกำหนดราคาศุลกากรตามระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation)
-  การกำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า
-  หลักการประเมินราคาศุลกากร

3.พิกัดอัตราศุลกากร
-  หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
-  การจำแนกประเภทพิกัด
-  สรุปพิกัดศุลกากรฉบับใหม่ HS 2022 อะไรที่  
   เปลี่ยนแปลงไปจาก HS 2017

4.พิธีการศุลกากรและเอกสารทางการค้าที่จำเป็นต่อพิธีการนำเข้า – ส่งออก
-  พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
-  พิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร e-Import / e-Export
-  การสำแดงราคาในใบขนสินค้าขาเข้า
-  การสำแดงราคาในใบขนสินค้าขาออก
-  การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า
ขั้นตอนการผ่านพิธีการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-  การตรวจปล่อยสินค้าขาออก
ปัญหาที่พบบ่อยๆในการตรวจปล่อยสินค้า
-  ทำความเข้าใจเอกสารที่ใช้ในการดำเนินพิธีการนำเข้าส่งออก

5.สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในการนำเข้าส่งออก
-  สิทธิประโยชน์ที่ใช้ในการยกเว้นหรือลดอัตราอากร

6.ความผิดและการดำเนินคดีตามกฎหมายศุลกากร

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba