"คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)” กับการเสียภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามกฎหมายใหม่ เริ่มใช้ 20 มีนาคม 2566

รหัสหลักสูตร : 21/8005/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


“คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)” กับการเสียภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามกฎหมายใหม่

  หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รออนุมัติ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รออนุมัติ ชม.
 
วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1.“คาร์บอนเครดิต”ที่ขายได้และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามความหมายของประมวลรัษฎากร

2.กิจกรรมใดบ้างที่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดิต
- การปลูกป่า
- การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- การดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอน
- การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
- การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า
- การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม/ชุมชน
- การกำจัดขยะมูลฝอย  เป็นต้น

3.สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการที่ขายคาร์บอนเครดิต
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับยกเว้นภาษีอากร

4. ความสำคัญของการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร (ICP) ที่เจ้าของธุรกิจต้องทราบ
- ราคาคาร์บอนที่กิจการกำหนดถือเป็นราคาที่สรรพากรยอมรับหรือไม่

5. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายจากการทำคาร์บอนเครดิต
- การได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชนต้องรับรู้รายได้หรือไม่
- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- การซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

6. การคำนวณภาษีกรณีประกอบกิจการปกติทั่วไปและมีโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ต้องแยกรายได้ค่าใช้จ่ายออกจากกันหรือไม่
- กรณีมีโครงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลายโครงการต้องคำนวณภาษีอย่างไร
- การใช้ขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- ไม่สามารถแยกรายได้หรือค่าใช้จ่ายได้ต้องปฏิบัติอย่างไร
- กรณีบริจาคสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนต้องนำมาคำนวณภาษีในกิจการใด

7. ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายคาร์บอนเครดิตต้องเสีย VAT หรือไม่
- การออกใบกำกับภาษีต้องออกอย่างไร

8. การขายคาร์บอนเครดิตไปต่างประเทศกับประเด็นทางภาษีอากร

9. การยื่นแบบแสดงรายการภาษี

10. เตรียมรับมือ ภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) ที่ธุรกิจส่งออกต้องทราบนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba