ปัญหาภาษีการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาและไม่ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทย

รหัสหลักสูตร : 21/8308/4

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ปัญหาภาษีการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามา
และไม่ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทย


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ 

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา
1. Update การลดอัตราภาษี 17% ของชาวต่างชาติ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
2. Update กฎหมายความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากร
3. หลักการจัดเก็บภาษีของชาวต่างชาติ
4. การคำนวณภาษีของพนักงานชาวต่างชาติของปี 2565 ที่ต้องยื่นในปี 2566 และการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน
5. การให้สวัสดิการพนักงานกับชาวต่างชาติแตกต่างจากพนักงานทั่วไปมีผลกับการเสียภาษีอย่างไรหรือไม่
6. การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อมีการจ่ายเงินให้ชาวต่างชาติ
7. การขอหนังสือรับรองการเสียภาษีให้ชาวต่างชาติ
8. เข้ามาทำงานตามสัญญาวาจ้างในประเทศไทยต้องมี Work Permit หรือไม่ หากไม่มีจะมีผลกระทบกับการเสียภาษีหรือไม่อย่างไร
9. การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีของชาวต่างชาติ
10. บทกำหนดโทษกรณีไม่ยื่นแบบ ยื่นแบบไม่ครบ หรือเสียภาษีไม่ถูกต้อง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba