ประเด็นการตรวจสอบภาษีที่เกี่ยวกับ “การกำหนดราคาโอน Transfer Pricing” ในปี 2566 ประเด็นที่ถูกตรวจจริงจากเจ้าหน้าที่สรรพากร

รหัสหลักสูตร : 21/8326/6

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,420 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 7,490 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประเด็นการตรวจสอบภาษีที่เกี่ยวกับ
“การกำหนดราคาโอน Transfer Pricing”
ประเด็นที่ถูกตรวจจริงจากเจ้าหน้าที่สรรพากรในปี 2566


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

  •  การตรวจสอบ Transfer Pricing ในปี 2566
  • ประเด็นการตรวจสอบ Disclosure Form ของสรรพากร
  • ประเด็นการถูกปรับกรณีไม่ยื่น Disclosure Form/ไม่รู้ตัวว่าต้องยื่น
 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบราคาโอน Transfer Pricing

หัวข้อสัมมนา

1. การตรวจสอบ Transfer Pricing ในปี 2566

2. ประเด็นการตรวจสอบ Disclosure Form ของสรรพากร

3. ราคาโอน Transfer Pricing  ตามความหมายของประมวลรัษฎากร

4. นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันที่มักจะถูกตรวจสอบ เกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน

- การถือหุ้น 50% สรรพากรมองอย่างไร
- การถือหุ้นทางตรงกับทางอ้อมสรรพากรจะนำมานับรวมกันเพื่อถือว่าถึง 50 % หรือไม่
- การควบคุมที่สรรพากรจะมองว่าเป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

5. กิจการขนาดใหญ่มักจะถูกตรวจสอบเรื่องราคาโอนจริงหรือไม่

6. ประเด็นที่สรรพากรมักตรวจสอบ การกำหนดราคา Transfer Pricing ทั้งที่เป็นกิจการในไทย
และระหว่างประเทศ

- การขายสินค้าที่เรียกเก็บจากบริษัทแม่หรือถูกเรียกเก็บจากบริษัทแม่ สูงหรือต่ำกว่าราคาตลาด
- การจ่ายเงินค่าบริการแทนบริษัทในเครือแล้วเรียกเก็บคืน อยู่ในข่ายต้องถูกตรวจสอบเรื่องราคาโอนหรือไม่
- จ่ายค่าที่ปรึกษาให้กรรมการ
- เงินเดือนกรรมการที่จ่ายให้กับบริษัทแม่
- จ่ายค่า Management Fee ให้กับบริษัทแม่
- การจัดตั้งบริษัทที่อยู่ในเขตปลอดภาษี Tax Havens จะเป็นประเด็นในการตรวจสอบหรือไม่
- การให้กู้ยืมโดยติดดอกเบี้ยสูงหรือต่ำกว่าบริษัททั่วไป
- การจ่ายเงินปันผล/ส่วนแบ่งกำไรไปให้บริษัทแม่
- การโอนสินค้าแทนการชำระหนี้
- การจ่ายค่าเช่าระหว่างกัน
- ประเด็นการจ่าย Cost Sharing ระหว่างกัน
- กรณีจ่ายค่าสินค้าหรือบริการสูงกว่าบริษัททั่ว ๆไปส่วนต่างสรรพากรจะมองเป็น Deemed Dividend หรือไม่

7. ประเด็นการจ่ายค่าสิทธิหรือทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่สรรพากรมักเพ่งเล็งเกี่ยวกับการทำ
Transfer Pricing

- Trademark/Trade name/Brand name
- เครื่องหมายรับรอง (Certification marks)
- Brand development
- Human capital
- Advertising agreements
- การจ่ายค่า Franchise
- Customer relationship/Customer lists/Customer satisfaction/Customer loyalty
- การจ่ายสิทธิในการผลิตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
- การจ่ายค่าสิทธิในการขายสินค้าในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว
- การจ่ายค่าใช้ข้อมูล Data bases ให้แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
- การจ่ายค่า Designs
- จ่ายค่าใช้ Softwares
- การจ่ายค่า Copyright protection

8. การตรวจสอบวิธีการหาช่วงราคา Benchmarking ของผู้ประกอบการสรรพากรจะตรวจสอบอย่างไร

9. แนวทางการแก้ไขเมื่อสรรพากรให้ปรับรายได้และรายจ่าย

- กรณีสรรพากรให้ปรับรายจ่ายที่สูงกว่าความเป็นจริงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงจะมีผลกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
- การให้กู้ยืมที่สรรพากรไม่ยอมรับในอัตราที่สูงหรือต่ำไปจะกระทบกับภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
- กรณีสรรพากรให้บริษัทในไทยปรับรายจ่ายและรายได้ บริษัทแม่ที่ต่างประเทศสามารถปรับได้ด้วยหรือไม่

10. การจัดทำข้อตกลงการกำหนดราคาเป็นการล่วงหน้า (Advanced Pricing Arrangement : APA)
สรรพากรจะยังตรวจสอบหรือไม่

- ข้อดีของการทำข้อตกลง
- เอกสารที่ต้องเตรียม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba