เทคนิคการใช้ Excel Power Query เพื่อการบริหารและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/7721

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการใช้ Excel Power Query
เพื่อบริหารจัดการและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ


     หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

     Power Query คือเครื่องมือของ Excel ที่จะช่วยแปลงข้อมูล (Data Transformation) เชื่อมโยงข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้มากมายหลากหลายแห่ง (Multi Data Source) สามารถรวม (Merge) แยก (Extract) ปรับแต่ง (Shaping) ข้อมูลให้ตรงกับที่เราต้องการวิเคราะห์ข้อมูล

วิทยากรโดย อาจารย์พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

*เพื่อความสะดวกในการเข้าอบรม กรุณาเตรียม Notebook MS Excel 2016 ขึ้นไป

หัวข้อสัมมนา


1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Excel Power Query
- ความหมายและความสามารถของ Power Query
- คำศัพท์ทีจำเป็นต้องรู้สำหรับงาน Business Intelligence (ระบบธุรกิจอัจฉริยะ)
- ส่วนประกอบหน้าจอของ Power Query

2. การนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (Get Data)
- ข้อมูลจากไฟล์ Excel (.xlxs)
- ข้อมูลจากไฟล์ Text (.txt)
- ข้อมูลจากหลายไฟล์ในโฟลเดอร์เดียวกัน (Combine Data)
- ข้อมูลจาก Database
- ข้อมูลจาก Website

3. เทคนิคการแปลงข้อมูล (Data Transformation) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่พร้อมใช้งานทันที
- การกรองข้อมูลและลบแถวข้อมูลที่ไม่ต้องการ
- การจัดเรียงข้อมูลในแถว คอลัมน์ และข้อมูลที่ว่างเปล่า (Blank)
- การแปลงหรือเปลี่ยนประเภทข้อมูล (Data Type)
- การทำงานกับคอลัมน์ประเภทวันที่ (Date)
- การแตก (Extract) และรวม (Merge) ข้อมูล
- การจัดรูปแบบ ทำความสะอาดข้อมูลด้วยเทคนิค Data Cleaning
- การจัดกลุ่มข้อมูลด้วยคำสั่ง Grouping
- การใช้คำสั่ง Pivot Columns และ Unpivot Columns
- การใช้คำสั่ง Transpose เพื่อสลับแถวและคอลัมน์
- การใช้คำสั่ง Fill เพื่อเติมข้อมูลอัตโนมัติ
- การปรับแก้ข้อมูลก่อนเข้าสู่การทำ Pivot Table
- การใช้คำสั่ง Append Query
- การใช้คำสั่ง Merge Query


4. การสร้างฟิลด์คำนวณขึ้นใช้งานเองใน Power Query เพื่อการคำนวณด้วยตนเองโดยอัตโนมัติ
- ทำความรู้จักเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณ
- การอ้างถึง Column, Field

5. รูปแบบการดึงข้อมูลและการรีเฟรชข้อมูล (Load Data & Refresh)
- Table
- Connection Only

6. ทำความรู้จักภาษาในการทำงานเบื้องหลังของ Power Query: M Language

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พ้อยต์ เพลินจิต
100 ถ. วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 055 9000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 5


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba