บทบาทของนักจัดซื้อ จัดหา เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย

รหัสหลักสูตร : 21/94219/09

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Learning บทบาทของนักจัดซื้อ จัดหา เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหา 5 บทเรียน
• ความยาว 2 ชั่วโมง 30 นาที

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าเรียน)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือผ่านการอบรมได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

วิทยากรโดย อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

หัวข้อสัมมนา

บทที่ 1 นักจัดซื้อ จัดหาจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรสามอย่างต่อไปนี้อย่างไร? เพื่อจะช่วยให้บริษัท
บาดเจ็บน้อยที่สุด

• Man – ทรัพยากรมนุษย์
• Material – พัสดุและสินค้า
• Money – กระแสเงินสดของกิจการ

บทที่ 2 สาเหตุสำคัญของการเกิดวิกฤตภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
• การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
• การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

บทที่ 3 Cut the fat, Not the muscle คือคำเตือน เกี่ยวกับการลดต้นทุน และค่าใช้จ่าย

บทที่ 4 วิธีพิสูจน์ให้เห็นว่า ฝ่ายจัดซื้อ จัดหาสร้างประโยชน์ให้บริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ
ซึ่งบริษัทจะละเลยมิได้

• Form Zero to Hero จากบ่มิไก๊กลายเป็นฮีโร่
• Indispensable person คนที่บริษัทขาดไม่ได้

บทที่ 5 วิธีรับมือเมื่อเกิดวิกฤต ปรับเปลี่ยนภัยคุกคามให้เป็นโอกาส

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba