การบริหารความเสี่ยงและการจัดการองค์กรในภาวะปกติและภาวะวิกฤต (Risk and Crisis Management)

รหัสหลักสูตร : 21/94217/09

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 856 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 856 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Learning การบริหารความเสี่ยงและการจัดการองค์กร
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต (Risk and Crisis Management)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหา 8 บทเรียน
• ความยาว 2 ชั่วโมง 30 นาที

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าเรียน)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือผ่านการอบรมได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

วิทยากรโดย ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

หัวข้อสัมมนา

• ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

• การวิเคราะห์หาความเสี่ยง จุดเสี่ยงขององค์กร เพื่อหาทางป้องกัน

• กระบวนการ แนวทาง และวิธีการ สำหรับการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

• การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาวะปกติกับภาวะวิกฤต ความแตกต่าง และผลที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

• สาเหตุและปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ทำให้องค์กรเกิดความเสี่ยงและภาวะวิกฤ

• แนวทางการจัดการขององค์กรเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

• ข้อควรคำนึงถึงเป็นพิเศษเมื่อต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต และ แนวทางการรับมือ

• ตัวอย่างการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตที่นำพาองค์กรให้อยู่รอด


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba