40 ปัญหาภาษีขาย 70 ปัญหาภาษีซื้อ ประเด็นที่สรรพากรตรวจสอบ

รหัสหลักสูตร : 21/1151

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร40 ปัญหาภาษีขาย 70 ปัญหาภาษีซื้อ ประเด็นที่สรรพากรตรวจสอบ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี  อื่น ๆ 6 ชม. 
ผู้สอบบัญชี อื่น ๆ 6 ชม. 
  • รวมประเด็นภาษีซื้อ ภาษีขาย ที่กิจการจด VATต้องพบ และจุดที่สรรพากรตรวจสอบ
  • การตรวจสอบยอดขายจาก ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด. 50 ของเจ้าหน้าที่สรรพากร
  • ข้อควรระวังเกี่ยวกับใบกำกับภาษีความเสี่ยงต่อการเป็นภาษีซื้อต้องห้าม
  • ปัญหาค่าใช้จ่ายที่กระทบต่อภาษีซื้อ
  • หลักเกณฑ์สำคัญที่จะทำให้ภาษีซื้อของกิจการสามารถขอคืนภาษีซื้อได้
  • การนำส่งภาษีขายจากใบกำกับภาษีที่ออกไปให้กับลูกค้า

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

ประเด็นปัญหาภาษีขาย

1. เจาะประเด็นที่ต้องระวัง ภาษีขายที่ต้องนำส่งพร้อมการตรวจ สอบของเจ้าพนักงานประเมิน
2. กรณีดังต่อไปนี้ต้องนำส่งภาษีขายหรือไม่ พร้อมการวางแผน ภาษี
- การจำหน่าย จ่าย โอน ที่ไม่ได้เรียกเก็บค่าตอบแทน
- การ Barter สินค้า เสียภาษีขายหรือไม่
- การส่งมอบสินค้าให้บริษัทในเครือเดียวกัน
- การส่งมอบสินค้าให้สาขา
- การนำสินค้าตัวอย่าง สินค้าทดลองใช้ให้ลูกค้า โดยไม่เรียกเก็บค่าสินค้า
- การนำสินค้าไปรับรองลูกค้า
-การนำสินค้ามาเป็นสวัสดิการให้พนักงาน
- การนำสินค้าไปแจก แถม
- การนำสินค้า บริการ ไปใช้ในกิจการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การแถมสินค้าจากการสะสมยอดซื้อ
- การนำสินค้าไปบริจาค
3. การขายสินค้าราคาต่ำกว่าราคาตลาดต่ำกว่า ราคาทุน หรือลดราคา 70-80% ต้องเสียภาษีขายอย่างไร สรรพากรจะยอมรับในราคาที่ต่ำได้หรือไม่
4. การนำส่งภาษีขายจากใบกำกับภาษีที่ออกไปให้กับลูกค้า
- ผู้ออกไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ไม่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ
- ผู้ออกไม่ได้เป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ
- นำส่งภาษีขายล่าช้า ข้ามเดือน
5. การตรวจสอบภาษีขายของเจ้าพนักงานประเมินและ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
- ยอดขายขาด
- ยอดขายเกิน
- นำส่งยอดขายล่าช้า
- ยอดขายใน ภ.พ. 30 กับรายได้ใน ภ.ง.ด. 50
- ผลกระทบที่นักบัญชีต้องระวังเป็นพิเศษ

ประเด็นปัญหาภาษีซื้อ

1. ภาษีซื้อที่สามารถขอคืนได้ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- ประเภทธุรกิจและผู้มีสิทธิขอคืน
- ระยะเวลาในการใช้และขอคืน
- ภาษีซื้อที่อยู่ระหว่างขอจดทะเบียนใช้ได้หรือไม่
- การตรวจสอบภาษีซื้อของนักบัญชีให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร เพื่อให้ขอคืนได้
2. ภาษีซื้อ สำหรับนักบัญชีสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
3. หลักเกณฑ์สำคัญที่จะทำให้ภาษีซื้อของกิจการ สามารถขอคืนภาษีซื้อได้ 
4. ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้แต่ลงเป็นรายจ่ายได้มีหลักเกณฑ์อย่างไร
5. ภาษีซื้อเกิน 6 เดือน ไม่ขอคืน แต่จะนำมาลงเป็นรายจ่าย ได้หรือไม่
6. ปัญหาภาษีซื้อที่เกิดจากการนำเข้าสินค้า, บริการจาก ต่างประเทศ
- เอกสารที่ใช้ในการขอคืน
- ภาษีซื้อที่เกิดจากการนำส่ง ภ.พ.36
7. ปัญหาที่ต้องระวังที่จะทำให้ภาษีซื้อ กลายเป็นภาษีซื้อ ต้องห้ามที่เกิดจากใบกำกับภาษี 8. ปัญหาเกี่ยวกับที่มาจากค่าใช้จ่ายที่มีผลกระทบกับภาษีซื้อ
- รถยนต์ต้องห้าม
- ใบกำกับภาษ๊ระบุชื่อพนักงาน หรือกรรมการ
- เช่าอาคารแต่ค่าโทรศัพท์ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาที่ไม่ใช่ชื่อของผู้เช่า
9. ภาษีซื้อที่เกิดจากการส่งเสริมการขายสามารถขอคืนได้หรือไม่
- การจัดสัมมนาให้กับสมาชิกของบริษัท
- ค่าของขวัญของรางวัลที่ให้แก่ลูกค้า ตามเทศกาลต่าง ๆ ขอคืนได้หรือไม่
- ทำอย่างไรให้รายจ่ายจากการส่งเสริมการขาย ขอคืนภาษีซื้อ ได้ทุกกรณี
10. ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานขอคืนได้หรือไม่
11. ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้ามาบริจาคขอคืนได้หรือไม่
12. ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับกิจการ ที่มีทั้ง VAT และ Non VAT
13. เทคนิคการใช้ภาษีซื้อต้องห้ามที่สามารถลงเป็นรายจ่ายได้
- ภาษีซื้อที่ไม่ขอคืนสามารถนำมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ ลงเป็นรายจ่ายได้จริงหรือไม่
- ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรือรับโอน “รถต้องห้าม”
- การซื้อสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ต้องห้าม
14. กลยุทธ์การลงรายจ่ายสำหรับภาษีซื้อต้องห้าม
15. เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม กรณีนำใบกำกับภาษีที่ไม่มีสิทธิขอคืนไปใช้


  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba