ประเด็นปัญหาภาษีอากร และเอกสารทางภาษี-บัญชี สำหรับงานจัดซื้อ

รหัสหลักสูตร : 21/1702

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประเด็นปัญหาภาษีอากร และเอกสารทางภาษี-บัญชี สำหรับงานจัดซื้อ
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี  อื่นๆ 6 ชม. 
 • เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินที่ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบัญชี การเงิน ต้องรู้
 • จัดซื้ออย่างไรให้ ถูกต้อง บริษัทไม่ถูกสรรพากรประเมินจากการจัดซื้อ
 • รวมประเด็นปัญหา : ใบเสร็จรับเงิน > ใบกํากับภาษี > ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  ต้องมีข้อความอะไรบ้าง > ตวรจสอบอย่างไร > สูญหายต้องทําอย่างไร
 • 10 ประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ฝ่ายจัดซื้อต้องระวัง

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

การตรวจสอบแหล่งซื้อ สิ่งที่นักจัดซื้อต้องระวังเพื่อประโยชน์ในทางภาษีของกิจการ

 1. การเจรจา ต่อรองราคา กับภาระภาษีที่ควรทราบ
 2. เอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษีที่ไม่ควรพลาด
 3. การตกลงซื้อสินค้าควรมีเอกสารใดบ้าง เพื่อความปลอดภัยของกิจการเมื่อสรรพากรเข้าตรวจ

 - ใบขอซื้อ         
 - ใบสั่งซื้อ   
 - ใบเสนอราคา
 - ใบเสร็จรับเงิน
 - บิลเงินสด
 - ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt) ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ

 1. ประเด็นภาษีที่ฝ่ายจัดซื้อต้องทราบ

 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 - ประเด็นรายจ่ายต้องห้าม

 1. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับใบกำกับภาษีใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้ที่จัดซื้อไม่ควรพลาดเพื่อลดงานตรวจสอบของฝ่ายบัญชี
 2. ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อควรทราบ
 3. รายการในใบกำกับภาษีเต็มรูปตามหลักเกณฑ์ของสรรพากรที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อต้องตรวจสอบ

 - รายการบังคับที่ต้องมีตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

 1. เอกสารหลักฐานที่ต้องเก็บไว้ให้สรรพากรตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. เอกสารหลักฐานที่ต้องขอจาก Supplier ก่อนการซื้อหรือจ้าง
 3. ปัญหาด้านเอกสารหลักฐานทางภาษีและวิธีแก้ไข
 4. จะทำอย่างไรถ้าจัดซื้อได้รับใบกำกับภาษีปลอม
 5. ใช้ใบกำกับภาษีปลอมมีความผิดอย่างไร และจัดซื้อต้องร่วมรับผิดด้วยหรือไม่
 6. สินค้าโปรโมชั่น (Promotion) จัดซื้อต้องแจ้งฝ่ายอื่นหรือไม่และมีประเด็นภาษีอย่างไร

 - ของที่แถมมากับสินค้าที่ซื้อ
 - ซื้อแบบมีส่วนลด
 - ซื้อแบบสะสมยอดซื้อ
 - การส่งสินค้าก่อนชำระราคาใบกำกับภาษีจะได้รับเมื่อใด

 1. ปัญหาภาษีในการจัดซื้อ

 - ส่งของแต่ไม่ออกใบกำกับภาษีจัดซื้อจะทำอย่างไร
 - ชำระเงินก่อนที่จะได้รับของ
 - ส่งใบสั่งซื้อ [PO] แต่ของยังไม่ได้ผู้ขายออกใบกำกับภาษีให้ก่อนได้หรือไม่
 - ซื้อจากแหล่งราคาถูกแต่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน จัดซื้อจะต้องทำอย่างไร
 - ความเสียหายจากการไม่มีเอกสารค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ

 1. สิ่งที่ฝ่ายจัดซื้อต้องรู้ในเรื่องการหักภาษีณ ที่จ่ายก่อนทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงในการหักภาษีณ ที่จ่ายผิด

- การหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบกระดาษ และ e-Withholding Tax

 1. 10 ประเด็นปัญหาการหักภาษีณ ที่จ่าย ที่ต้องระวัง
 2. การขอให้ฝ่ายบัญชีออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้รับจ้าง จัดซื้อต้องเตรียมข้อมูลอะไรให้ฝ่ายบัญชีบ้าง

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba