ปัญหาการตรวจสอบสูตรการผลิต การจัดทำรายงาน การผลิตและส่วนสูญเสียที่สรรพากรยอมรับ

รหัสหลักสูตร : 21/1652

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ปัญหาการตรวจสอบสูตรการผลิต การจัดทำรายงาน

การผลิตและส่วนสูญเสียที่สรรพากรยอมรับ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPA สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
 • ถ้าสรรพากรประเมิน จะเตรียมเอกสารและข้อเท็จจริงอย่างไร?

   

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

 1. สูตรการผลิตที่สรรพากรยอมรับ
  • สูตรการผลิตคืออะไร
  • ธุรกิจใดบ้างที่ต้องมีสูตรการผลิต
  • สูตรการผลิตของกิจการได้มาอย่างไร
  • จำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีสูตรการผลิตให้สรรพากรตรวจสอบ
  • การเริ่มประกอบการปีแรก, เปลี่ยนเครื่องจักรชุดใหม่กับปัญหาในการหาสูตรการผลิต
 2. การจัดทำเอกสารควบคุมการผลิตของธุรกิจเพื่อกระทบต้นทุนการผลิตและแสดงต่อสรรพากรเมื่อมีการตรวจสอบ
  • การบันทึกรายการวัตถุดิบ
  • เอกสารการควบคุมสินค้าสำเร็จรูป
  • เอกสารการควบคุมสินค้าระหว่างทำ
  • เอกสารการควบคุมสินค้าส่วนสูญเสียจากการผลิต
  • ระบบเอกสารการเบิก-จ่ายเพื่อคุมวัตถุดิบ
 3. ทำอย่างไร ถ้าสินค้าสำเร็จรูปผลิตได้ลดลงผิดปกติและกรณีส่วนสูญเสียเกินมาตรฐานจะทำเอกสารอย่างไรให้สรรพากรยอมรับและไม่ถูกประเมิน
  • ใครบ้างที่ต้องรับทราบความเสียหาย
  • ต้องให้ผู้บริหารอนุมัติหรือไม่
  • อย่างไรถือเป็นของเสียเกินปกติ
  • การคำนวณหาต้นทุนส่วนดีของสินค้
  • เอกสารหลักฐานเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบ
  • ประเด็นที่สรรพากรจะประเมิน
 4. ค่าใช้จ่ายของกิจการในการผลิตที่สรรพากรนำมาใช้ประเมินรายได้
 5. ปริมาณสินค้าสำเร็จรูปที่ได้จากขบวนการผลิตกับวัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิต สรรพากรมีหลักเกณฑ์อย่างไร
 6. การขายสินค้า ทรัพย์สินเก่า ทำลายเศษซาก ส่วนสูญเสียต้องปฏิบัติอย่างไร
  • บริษัททั่วไป
  • บริษัทที่ได้รับ BOI
  • บริษัทในเขตปลอดอากร
  • ธุรกิจทั่วไป
 7. กรณีสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีการระเหิด ระเหย จะต้องทำบันทึกบัญชีอย่างไร ให้สรรพากรเชื่อว่ามิได้นำไปขาย
 8. จุดที่สรรพากรประเมินและตรวจสอบสูตรการผลิต ส่วนสูญเสียในการผลิต
  • การ Matching วัตถุดิบกับสินค้าสำเร็จรูป
  • รายจ่ายเปรียบเทียบกับรายได้และยอดขาย
  • การเปรียบเทียบกับธุรกิจที่เหมือนกับแต่ผลผลิตต่างกัน
  • การตรวจสอบภาษีกรณีที่ไม่มีผู้ผลิตรายอื่น
 9. ปัญหาในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ การออกใบกำกับภาษีและการนำส่งยอดขาย และรับรู้รายได้จากการขาย
  • เศษซาก
  • เศษวัสดุ
  • วัตถุดิบเหลือใช้
  • สินค้าตกรุ่น มีตำหนิ
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba