VAT 0% ภาษีที่ผู้ส่งออกต้องรู้

รหัสหลักสูตร : 21/91125/09

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 642 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Learning VAT 0% ภาษีที่ผู้ส่งออกต้องรู้

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหา 5 บทเรียน
• ความยาว 3 ชั่วโมง 15 นาที

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าเรียน)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือผ่านการอบรมได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. VAT 0 คืออะไร
- ส่งออกสินค้า
- ส่งออกบริการ
- ขายสินค้าให้กับเขตพิเศษ
- ขายสินค้าให้กับหน่วยงานพิเศษที่ได้รับสิทธิเสีย VAT อัตรา 7%

2. ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม - ขายสินค้า - ให้บริการ

3. จุดความรับผิดทางภาษี VAT 0 กับ VAT 7 ต่างกันอย่างไร

4. จุดต่างทางภาษีมูลค่าเพิ่มของรายได้ที่เป็น VAT 7% VAT 0%,รายได้ที่ได้รับยกเว้น VAT และ Non VAT

5. ขายสินค้าให้กับต่างประเทศแต่ส่งสินค้าในไทยทำอย่างไรให้เป็น VAT 0% 
- กรณีขายสินค้าให้บริษัทต่างประเทศแต่ส่งของให้ตัวแทนในไทยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 3:0 0:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba