ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Value Added Tax : VAT)

รหัสหลักสูตร : 21/91114/11

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Learning ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Value Added Tax : VAT)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 7.30 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 7.30 ชม.


เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด 7 บทเรียน
• ความยาว 7 ชั่วโมง 44 นาที

รายละเอียดหลักสูตร
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• เนื้อหาทั้งหมด 7 บทเรียน
• ความยาว 7 ชั่วโมง 44 นาที
• สามารถเอกสารประกอบการหลักสูตร
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลาเรียน 60 วัน
• ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% (21 ข้อขึ้นไป) ถือว่าผ่าน
• สามารถมีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

บทที่ 1 ระยะเวลา 40 นาที
หลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
• หลักพิจารณาจุดเริ่มต้นในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การขายสินค้าในราชอาณาจักร
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 1)
• ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 82)

บทที่ 2 ระยะเวลา 38 นาที
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ตัวอย่างสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

บทที่ 3 ระยะเวลา 21 นาที
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าพิ่ม

บทที่ 4 ระยะเวลา 3ชั่วโมง 40 นาที
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีขาย เส้นทางเดินภาษีขาย
• อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
• จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีซื้อ ทางเดินภาษีซื้อ
• ภาษีซื้อต้องห้าม

บทที่ 5 ระยะเวลา 25 นาที
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
• ความรับผิดกรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มภายในกำหนด
• การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.36)

บทที่ 6 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 28 นาที
เอกสารหลักฐานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ใบกำกับภาษี
• ความรับผิดเกี่ยวกับใบกำกับภาษีที่ต้องระวัง
• ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4
• ใบกำกับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6
• e-Tax Invoice
• กิจการรายย่อยที่ไม่จำต้องออกใบกับภาษี
• รายการของใบเพิ่มหนี้
• ความรับผิดเกี่ยวกับใบกำกับภาษี
• รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (มาตราม 87(3)

บทที่ 7 ระยะเวลา 33 นาที
เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับภาษีมุลค่าเพิ่ม
• เบี้ยปรับ
• การขอลดเบี้ยปรับ
• เงินเพิ่ม
• ความรับผิดทางอาญา

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 7:30 0:0 7:30

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba