เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง จบ ครบ ทุกประเด็น (Workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/2129

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง จบ ครบ ทุกประเด็น (Workshop)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

วิทยากรโดย อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชี
   - ประเด็นสำคัญของงบกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (TAS 7)
   - หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสดให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
   - ความสำคัญของงบกระแสเงินสด และประโยชน์ในการจัดทำงบกระแสเงินสด

2. การจัดเตรียมข้อมูลและงบการเงินในการจัดทำงบกระแสเงินสด
   - งบการเงินที่ใช้ในการจัดทำงบกระแสเงินสด
   - รายการสำคัญที่ไม่ได้อยู่ในงบการเงินที่ต้องใช้วิเคราะห์ผลกระทบของกระแสเงินสด
   - การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของงบการเงินและผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

3. การจัดทำงบกระแสเงินสด
   - รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   - ขั้นตอนและวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด
      * วิธีทางตรง
      * วิธีทางอ้อม
   - การจัดประเภทของรายการในงบการเงินเพื่อนำเสนอกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละกิจกรรม
      * กิจกรรมดำเนินงาน
      * กิจกรรมการลงทุน
      * กิจกรรมจัดหาเงิน

4. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
   - การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละกิจกรรม
   - การประเมินสภาพคล่อง และความสามารถในการทำกำไรของกิจการ
   - การประเมินความอยู่รอด และความมั่นคงของกิจการผ่านงบกระแสเงินสด
   - การประเมินความสามารถในการจัดหาเงินทุนของกิจการ
   - การวิเคราะห์ความผิดปกติในงบกระแสเงินสด

5. เทคนิคการนำเสนองบกระแสเงินสดเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

6. Workshop การจัดทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนหลวง ร.9 ทางออกที่ 1 (ห่างจากสถานี 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba