การแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของธุรกิจนำเข้า - ส่งออก (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/2299

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 
การแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของธุรกิจนำเข้า - ส่งออก
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
  • เคลียร์ปัญหา การปิดบัญชีธุรกิจนำเข้า - ส่งออก
  • ปัญหาการรับรู้รายได้ -รายจ่าย ผลกระทบต่อการปิดบัญชี
  • การปรับปรุงบัญชีเมื่อต้องปิดบัญชีสิ้นปี และ การปิดบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. เจาะปัญหาการรับรู้รายได้ -รายจ่าย ของธุรกิจนำเข้าส่งออก ผลกระทบต่อการปิดบัญชี
   - รายได้รับล่วงหน้า
   - ส่งสินค้าไปแล้ว แต่มีปัญหาเรียกเก็บเงินไม่ได้
   - รายได้ที่ต่ำกว่ายอดในการส่งออก
   - สินค้ารอการตรวจสอบของกรมศุลกากร
   - เอกสารในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
   - บัตรภาษีการโอนบัตรภาษี
   - รายได้ค้างรับ
   - รายจ่ายข้ามรอบ

2. เคลียร์ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน ในการปิดบัญชี

3. การปิดบัญชีอย่างไร เมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Forward Contact

4. ค่าใช้จ่าย Shipping
    - เอกสารทางบัญชีที่ต้องได้รับและติดตามจาก Shipping
   - ค่าใช้จ่ายที่ Shipping เคลียร์ข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
   - Shipping ไม่ได้หัก ณ ที่จ่ายนำส่งแทน ปิดบัญชีต้องทำอย่างไร
   - Shipping ไม่ยอมส่งเอกสาร ค่าใช้จ่าย, เอกสารในการทำพิธีการศุลกากรต่างๆ
   - ค่าใช้จ่ายในการทำลายสินค้าในต่างประเทศที่ลูกค้า แจ้งว่าไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดเสียหาย

5. ค่าขนส่งระหว่างประเทศ, เฟดฟอร์เวิดร์เดอร์
   - สินค้าอยู่ระหว่างขนส่ง ปิดบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไร
   - ค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เรียกเก็บต้นทางกับปลายทางจะบันทึกบัญชีอย่างไร

6. การปรับปรุงบัญชีเมื่อต้องปิดบัญชีสิ้นปี

7. การปิดบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
   - หนี้ข้ามรอบบัญชี
   - หนี้สูญ
   - หนี้สินที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชี
   - บัญชีพัก เมื่อปิดบัญชีต้องทำอย่างไร

8. การบันทึกรายการชดเชย
   - ค่าเสียเวลาจากการส่งสินค้าล่าช้า
   - เงินชดเชยให้ลูกค้าในต่างประเทศ

9. การกระทบยอด Statement ธนาคารในการปิดบัญชี

10. เอกสารในการนำเข้า-ส่งออกที่ต้องตรวจสอบ เมื่อจะมีการปิดบัญชี
   - L/C
   - INVOICE
   - PACKING LIST
   - ใบเสร็จกรมศุลกากร
   - ใบขนส่งสินค้า

11. การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และให้ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าในต่างประเทศ
   - เอกสารในการปิดบัญชี
   - การเสีย VAT
   - การรับรู้รายได้

12. ปัญหา “ราคาสินค้า” ของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เมื่อต้องปิดบัญชีต้องปรับปรุงหรือไม่
   - ราคาที่ตกลงซื้อขาย
   - ราคา CIF
   - ราคา FOB
   - ราคาที่มีส่วนลด
   - ราคาศุลกากร

13. จุดที่ต้องระวัง การตรวจนับสินค้าของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ในการปิดบัญชี

14. งบการเงินของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ที่ไม่เป็นประเด็นให้สรรพากรตรวจสอบ

15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สาถานีชิดลม ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba