การวางแผนทางการเงินอย่างมืออาชีพ ส่วนสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/2144

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,885 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,634 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนทางการเงินอย่างมืออาชีพ

ส่วนสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.
  • การวางแผนกลยุทธ์และแผนการเงิน
  • การนำเสนอแผนทางการเงินและงบการเงินให้ผู้บริหารทราบถึงทิศทางของธุรกิจ
  • สัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่าธุรกิจกำลังประสบปัญหาด้านการเงิน

วิทยากรโดย อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

หัวข้อสัมมนา

1. การวางแผนกลยุทธ์และแผนการเงิน
- ประโยชน์ของแผนการเงินที่มีต่อการวางแผนกลยุทธ์

2. แผนดำเนินงานและงบประมาณ
- แผนย่อยของแผนกลยุทธ์และแผนการเงิน

3. กระบวนการและประโยชน์ของงบประมาณ
- รายละเอียดและขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ

4. แผนการเงินและประโยชน์ที่ได้จากการวางแผนการเงิน

5. นโยบายและทางเลือกในการวางแผนการเงิน
- การตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงิน และการจัดสรรกำไร

6. ตัวชี้วัดสำคัญในการวางแผนการเงิน

7. ขั้นตอนการจัดทำแผนการเงิน

8. สมมติฐานสำคัญในแผนการเงินและตัวอย่างแผนการเงิน
- ด้านการดำเนินงาน ด้านการลงทุนและด้านการจัดหาเงิน

9 การวิเคราะห์ผลประกอบการและฐานะการเงินในอดีต
- วิธีและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน

10. การวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนจากโครงการลงทุน
- เครื่องมือในการประเมินโครงการลงทุนและเกณฑ์การตัดสินใจ

11. การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม
- ต้นทุนเงินทุนและต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

12. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

13. การตัดสินใจเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
- องค์ประกอบสภาพคล่องและการบริหารเงินสด

14. การกำหนดอัตราการเติบโตที่เหมาะสม
- อัตราการเติบโตภายใน
- อัตราการเติบโตอย่างยั่งยืน

15. สัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่าธุรกิจกำลังประสบปัญหาด้านการเงิน
- สัญญาเตือนภัยในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด

16. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba