การควบคุมและการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

รหัสหลักสูตร : 21/2940

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการควบคุมและการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• Case study เหตุการณ์จริงที่เกิดจากการตรวจสอบภายใน
• พร้อมแนวทางควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. การทุจริตและการกระทำผิด

2. ความหมายและประเภทของการทุจริต

3. สาเหตุของการทุจริต และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กร

4. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต

5. บทบาทของ COSO และหน่วยงานกำกับดูแล

6. การวางระบบและควบคุมจากการตรวจสอบภายใน

7. การกำกับดูแลและความรับผิดชอบในระดับต่าง ๆ

8. แนวทางการป้องกันและแก้ไขการทุจริตจากการตรวจสอบภายใน

9. แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการทุจริต

10. การควบคุมเพื่อจัดการทุจริตในรูปแบบ Preventive control และ Detective Control

11. Case study เหตุการณ์จริงที่เกิดจากการตรวจสอบภายใน และแนวทางการควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตในระบบงาน
- สินค้าคงเหลือ
- จัดซื้อ
- การตกแต่งตัวเลขรายงานทางการเงิน
- เงินสด, เงินฝากธนาคาร
- เงินเดือนและค่าแรง
- ค่ายานพาหนะ รวมถึงค่าเดินทางต่าง ๆ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่ารับรอง (เบิกเกินจริง)

12. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba