กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผลต่อผู้บริหารและนักบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/5041

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,420 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 7,490 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผลต่อผู้บริหารและนักบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


บรรยายโดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและนักบัญชี

2. หลักการสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จำเป็นต่อกิจการ
    2.1 หลักสุจริต
    2.2 นิติกรรมอำพราง
    2.3 โมฆะ หรือ โมฆียะ

3. เปรียบเทียบนิยามทางกฎหมาย กับนิยามทางบัญชี เช่น เกณฑ์คงค้าง เกณฑ์สิทธิ สัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าดำเนินการ ส่วนควบ เป็นต้น

4. สาระสำคัญของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
    4.1 หนี้ และ นิติกรรมสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
    4.2 หุ้นส่วนและบริษัท ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน
    4.3 เช็ค/ตั๋วแลกเงิน ที่ต้องระวัง
    4.4 ทรัพย์สิน ที่มีผลต่อการจัดทำบัญชี

5. กฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ที่ใช้ในกาวางแผนภาษีบริษัทและเชื่อมโยงภาษีตามประมวลรัษฎากร
    5.1 รายได้ยกเว้นภาษี
    5.2 รายจ่ายต้องห้าม
    5.3 การชะลอการเสียภาษี

6. ความรับผิดและบทลงโทษในทางแพ่งและในทางอาญาของผู้บริหารและนักบัญชี เช่น ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าปรับ ยึดทรัพย์ จำคุก เป็นต้น

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba