Counseling skill ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/5211

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรCounseling skill ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

• เสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษา ผ่านการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ เพื่อสภาพแวดล้อมเชิงบวกในการทำงาน 
• เรียนรู้เทคนิคการพูดคุย เปิดใจ ขจัดความหลากหลายและลดช่องว่างระหว่างกัน ให้ทำงานเข้ากันได้ง่ายยิ่งขึ้น
• ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรโดย ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

หัวข้อสัมมนา

1. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานกับการเป็นผู้ให้คำปรึกษา
2. ความแตกต่างของการให้คำปรึกษา Counseling กับ Consulting
3. รูปแบบของการให้คำปรึกษา
    3.1 การให้คำปรึกษาเบื้องต้น
    3.2 การให้คำปรึกษาแบบระยะสั้น
    3.3 การให้คำปรึกษาแบบเน้นการแก้ปัญหา
    3.4 การให้คำปรึกษาแบบเน้นงานเป็นหลัก
4. ขั้นตอนการให้คำปรึกษา ตามทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเกสตัลท์ (Gestalt Therapy)
5. ทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อผสานความหลากหลายในการทำงาน (Diversity & Inclusion)
    5.1 คุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษาที่ดี
    5.2 ยอมรับความแตกต่าง สร้างความได้เปรียบให้องค์กรได้อย่างไร
    5.3 การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกัน (Inclusive Environment)
    5.4 เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา ด้วย TED
    5.5 Workshop : Smarter “สำรวจคุณสมบัติผู้ให้คำปรึกษา”
6. เทคนิคการสื่อสารพูดคุยแบบเปิดใจในทีมงาน
    6.1 เทคนิคการอ่านภาษากาย เข้าถึงภาษาใจ เพิ่มเสน่ห์ในการสื่อสาร
    6.2 เคล็ดลับคุยสนุกทุกโอกาส (เล่า-ฟัง-ชม-ถาม)
    6.3 แนวทางสร้างแรงจูงใจเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการลงมือทำ
    6.4 Discourage & Encourage 2 ขั้วที่แตกต่างแห่งการให้กำลังใจ
    6.5 Workshop : Friendly “คุยเพลินได้เพื่อน”
7. เพิ่มผลการปฏิบัติงานด้วย Effective Feedback ด้วย Counseling Skills
    7.1 หลุมดำของหัวหน้างาน กับจุดเปลี่ยนของ Feedback ที่ได้ผล
    7.2 ความแตกต่างของเหรียญแห่ง Feedback ทั้ง 2 ด้าน (Destructive & Constructive feedback)
    7.3 Positive feedback ชี้แนะเชิงบวก เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเพิ่มผลการปฏิบัติงาน
    7.4 ความลับของ Feedforward ส่วนสำคัญที่หัวหน้างานทุกคนต้องมี
    7.5 Workshop: Positive feedback
8. ข้อควรระวังของการเป็นผู้ให้คำปรึกษา

 
 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba