เทคนิคการสอนงาน วางแผนงาน Coaching & Planning

รหัสหลักสูตร : 21/7201/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการสอนงาน วางแผนงาน Coaching & Planning

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

1. ความหมายและความสำคัญของการสอนงาน

2. ประโยชน์ที่องค์กร ทีมงาน และหัวหน้างาน จะได้รับจากการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. วิเคราะห์เจาะลึกปัญหาและข้อผิดพลาดของการสอนงานแนวทางการปละวิธีการแก้ไข

4. บทบาทหน้าที่ของผู้สอนงาน

5. ทักษะสำคัญในการสอนงานที่ได้ผล

6. ชั้นตอนและกระบวนการต่างๆในการสอนงาน

7. เทคนิคการสอนงานให้ผู้ถูกสอนเข้าใจ

การวางแผนงาน : Planning โดย ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

 

1. บทบาทหัวหน้างานในการจัดการ

- การวางแผนงาน

- การจัดรูปแบบและรายละเอียดของงาน

- การมอบหมายงาน

2. การกําหนดแผนการทํางาน(Planning)

- ขั้นตอนในการกําหนดแผนการทํางาน (Step)

- กระบวนการในการทําแผนการทํางาน (Process)

- ระยะเวลาในการทําแผนการทํางาน (Time)

- วิเคราะห์และการปรับปรุงการทํางาน (Analysis & Improvement)

3. เทคนิคการให้ข้อแนะนำในการวางแผนงาน Work Planning Guideline

- การจัดทำบันทึกและตารางแผนการทำงาน

- การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน

- การวิเคราะห์งานและสร้างแผนภาพกระบวนการของงาน

- การแบ่งงานเป็นส่วยย่อย

- การกำหนดจุดหรือเครือข่ายที่ต้องประสานงานเพื่อกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba