การนำเข้า-ส่งออกกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8627/2Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,103 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,638 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การนำเข้า-ส่งออกกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline >>หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้

 

 

เทคนิคหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
วิธีการจัดประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับพิกัดอัตราศุลกากร
หากมีปัญหาพิกัด ควรจะปฏิบัติอย่างไร

วิทยากรโดย อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี

หัวข้อสัมมนา

 1. เทคนิคหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
  - ความหมายของหมวด ตอน
  - วิธีการจำแนก 4 หลัก 8 หลัก

 2. วิธีการจัดประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับพิกัดอัตราศุลกากร
  - การจัดประเภทพิกัด
  - กรณีสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดต่างกัน มารวมเป็นสินค้าเดียวกัน จะจัดอยู่ในพิกัดใด
  - กรณีนำเข้าสินค้ายังไม่ครบชุดสมบูรณ์ จะเสียเข้าพิกัดใด

 3. กรณีนำเข้า-ส่งออกสินค้า จะทราบได้อย่างไรว่าจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทใด
  - วิธีการค้นหา หรือดูพิกัด ค้นหาอย่างไรได้บ้าง
  - ค้นหาจากระบบ Internet จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่
  - สามารถขอตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดศุลกากรก่อนนำเข้า-ส่งออกได้หรือไม่

 4. หากมีปัญหาพิกัด ควรจะปฏิบัติอย่างไร

 5. เวลาที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าปรับ / ตรวจจับพิกัด ควรปฏิบัติอย่างไร

 6. ปัญหาการให้ sipping เป็นผู้จำแนกพิกัด
  - กรณี shipping แจ้งพิกัดให้บริษัทฯ สำแดงผิดพลาด ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
  - ในการสอบถามพิกัดล่วงหน้าตัวแทนออกของหรือ shipping สามารถกระทำการ
     แทนผู้ประกอบการได้หรือไม่
  - ในกรณี shipping ใช้ User ของตัวเองในการสอบถามพิกัดล่วงหน้าแต่เอกสาร
     ที่แนบเป็นชื่อบริษัทของผู้ประกอบการนำเข้าสามารถทำได้หรือไม่หากเกิดความผิด
     พลาดใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
  - Shipping ทำใบขนสินค้าให้เสียอากรสูงกว่าความเป็นจริงสามารถทำเรื่องขอคืน
     อากรได้หรือไม่
 7. กรณีที่ผู้ประกอบการทราบขณะดําเนินพิธีการนําของออกว่าของที่นําเข้ามานั้นสําแดงพิกัดผิดพลาดจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรภาษีที่เสียไว้ (เกิน) สามารถขอคืนได้หรือไม่

 8. สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทราบเกี่ยวกับการตีความพิกัดศุลกากรล่วงหน้า
  - หากต้องการยกเลิกคำร้องสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
  - หากกรมศุลกากรได้ชี้พิกัดแล้ว แต่นายด่านที่ตรวจปล่อยสินค้าไม่เห็นด้วยกับพิกัด
     ดังกล่าวจะทำอย่างไร
  - กรณีผู้ประกอบการยังไม่ได้สั่งซื้อของ ไม่มีรายละเอียดสินค้า สามารถยื่นสอบถาม
    พิกัดล่วงหน้าได้หรือไม่

 9. กรณีศุลกากรได้มีการชี้พิกัดล่วงหน้าแล้ว จะมีผลย้อนหลังกับสินค้าที่เคยนำเข้ามา
  หรือไม่
  - หากผลการพิจารณาแตกต่างกับพิกัดที่เคยนำเข้า ผู้ประกอบการจะถูกเรียกเก็บภาษี
    ย้อนหลังหรือไม่

 10. ข้อควรระวังในการนำพิกัดมาใช้สำหรับการส่งออกสินค้าจากปัญหาจริงของ
  ผู้เชี่ยวชาญตรง
 11. การเจตนาหลีกเลี่ยงที่จะเสียพิกัดในอัตราที่ถูกจะมีโทษอย่างไร

 12. โทษสูงสุดของการจำแนกพิกัดไม่ถูกต้อง ทั้งเจตนาไม่เจตนา

  เงื่อนไขการเข้าอบรม
  1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
  2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
  3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
  4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
  5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
  *** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

  เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้สอบบัญชีนับชั่วโมงไม่เป็นทางการ

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
  2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba