การนำเข้า-ส่งออกกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

รหัสหลักสูตร : 21/8627/4

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการนำเข้า-ส่งออกกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline : CPD/CPA ไม่สามารถนับชั่วโมงได้
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี

หัวข้อสัมมนา

1. เทคนิคหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
• ความหมายของหมวด ตอน
• วิธีการจำแนก 4 หลัก 8 หลัก

2. วิธีการจัดประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับพิกัดอัตราศุลกากร
• การจัดประเภทพิกัด
• กรณีสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดต่างกัน มารวมเป็นสินค้าเดียวกัน จะจัดอยู่ในพิกัดใด
• กรณีนำเข้าสินค้ายังไม่ครบชุดสมบูรณ์ จะเสียเข้าพิกัดใด

3. กรณีนำเข้า-ส่งออกสินค้า จะทราบได้อย่างไรว่าจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทใด
• วิธีการค้นหา หรือดูพิกัด ค้นหาอย่างไรได้บ้าง
• ค้นหาจากระบบ Internet จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่
• สามารถขอตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดศุลกากรก่อนนำเข้า-ส่งออกได้หรือไม่

4. หากมีปัญหาพิกัด ควรจะปฏิบัติอย่างไร

5. เวลาที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าปรับ / ตรวจจับพิกัด ควรปฏิบัติอย่างไร

6. ปัญหาการให้ sipping เป็นผู้จำแนกพิกัด
• กรณี shipping แจ้งพิกัดให้บริษัทฯ สำแดงผิดพลาด ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
• ในการสอบถามพิกัดล่วงหน้าตัวแทนออกของหรือ shipping สามารถกระทำการแทนผู้ประกอบการได้หรือไม่
• ในกรณี shipping ใช้ User ของตัวเองในการสอบถามพิกัดล่วงหน้าแต่เอกสารที่แนบเป็นชื่อบริษัทของผู้ประกอบการนำเข้าสามารถทำได้หรือไม่หากเกิดความผิดพลาดใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
• Shipping ทำใบขนสินค้าให้เสียอากรสูงกว่าความเป็นจริงสามารถทำเรื่องขอคืนอากรได้หรือไม่


7. กรณีที่ผู้ประกอบการทราบขณะดําเนินพิธีการนําของออกว่าของที่นําเข้ามานั้นสําแดงพิกัดผิดพลาดจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรภาษีที่เสียไว้ (เกิน) สามารถขอคืนได้หรือไม่

8. สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทราบเกี่ยวกับการตีความพิกัดศุลกากรล่วงหน้า
• หากต้องการยกเลิกคำร้องสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
• หากกรมศุลกากรได้ชี้พิกัดแล้ว แต่นายด่านที่ตรวจปล่อยสินค้าไม่เห็นด้วยกับพิกัดดังกล่าวจะทำอย่างไร
• กรณีผู้ประกอบการยังไม่ได้สั่งซื้อของ ไม่มีรายละเอียดสินค้า สามารถยื่นสอบถามพิกัดล่วงหน้าได้หรือไ่ม่

9. กรณีศุลกากรได้มีการชี้พิกัดล่วงหน้าแล้ว จะมีผลย้อนหลังกับสินค้าที่เคยนำเข้ามาหรือไม่
• หากผลการพิจารณาแตกต่างกับพิกัดที่เคยนำเข้า ผู้ประกอบการจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหรือไม่

10. ข้อควรระวังในการนำพิกัดมาใช้สำหรับการส่งออกสินค้าจากปัญหาจริงของผู้เชี่ยวชาญตรง

11. การเจตนาหลีกเลี่ยงที่จะเสียพิกัดในอัตราที่ถูกจะมีโทษอย่างไร

12. โทษสูงสุดของการจำแนกพิกัดไม่ถูกต้อง ทั้งเจตนาไม่เจตนา

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba