การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/3370Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,103 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,638 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

บรรยายโดย ดร.กนก จุฑามณี

หัวข้อสัมมนา

1. ขั้นตอนการบริหารคลังสินค้า

2. หลักการบริหารพื้นที่และการจัดสถานที่จัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า
 - ขนาดของคลังกับการเข้าออกของสินค้า
 - ลักษณะการเก็บรูปแบบต่างๆ
 - การจัดพื้นที่สำหรับปฏิบัติการภายในคลัง ให้คุ้มค่า

3. เทคนิคการบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้า (หัวใจสำคัญของงานคลังสินค้า)
 - วิธีการตรวจรับสินค้า (Receiving)
 - การจัดเก็บสินค้า (Storing)
 - การจ่ายสินค้า

4. การจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการนำเข้า-ส่งออก

5. การบันทึกการรับ-จ่ายเพื่อให้มีการควบคุมจำนวนคงเหลืออย่างทันกาล
(Update real time)

6. เทคนิคการตรวจนับ STOCK โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า

7. จัดการงานเอกสารในงานคลังสินค้า ไม่ให้มีปัญหากับฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบัญชี
 - การจัดทำรายงานประเภทต่างๆ
 - Bin card Stock card
 - เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับ จ่าย จัดเก็บ

8. เทคนิคการตรวจนับและตรวจสอบในงานคลังสินค้า
 - เวลาเหมาะสมสำหรับการตรวจนับ (Suitable Timing Count)
 - ขั้นตอนของการตรวจนับสินค้าคงเหลือ (Process of Counting)
 - การตรวจนับและตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล ป้องกันการทุจริต
 (Protection of Dishonesty)
 - ปัญหาการนับสินค้าไม่ตรงสต็อกจะปฏิบัติอย่างไร มีทั้งขาดทั้งเกิน

9. วิธีบริหารจัดการกับของเหลือเศษซาก เก่าค้างสต็อก ตกรุ่น ล้าสมัย มีตำหนิ

10. วิธีการควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า

11. ถาม-ตอบ ปัญหาในการบริหารจัดการงานคลังสินค้า

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องกรอกข้อมูล ผ่าน Google Forms
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
4. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
5. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.กนก จุฑามณี

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba