กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารจัดการคนต่างด้าว (รุ่นที่ 54)

รหัสหลักสูตร : 21/3464

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารจัดการคนต่างด้าว 

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. ทำการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของกฎหมายฉบับใหม่

2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

3. การประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย มีหลักเกณฑ์อย่างไร?

4. งานประเภทใดบ้าง? ที่กำหนดให้เป็นงานที่คนต่างด้าว “ห้ามทำ” มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร?

5. หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ
จะต้องปฏิบัติอย่างไร?

6. เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต ทำงานของนายจ้างและคนต่างด้าว
- แบบ บต.๑ ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

7. ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เอกสารหลักฐานแบบฟอร์มต่างๆค่าธรรมเนียมและ ใบมอบอำนาจทำการแทนที่ปฏิบัติก่อนคนต่างด้าว
เข้า
หรือเข้ามาในประเทศไทยแล้ว

8. อัตราค่าธรรมเนียม ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่จะต้องใช้อัตราอย่างไร?
- ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน
- การต่ออายุใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน
- การจ้างคนต่างด้าว
- รูปแบบของรายงานการประชุม
- การต่ออายุในอนุญาตทำงานหรือการขยายระยะเวลาการทำงาน

9. คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 2560

10. ประเด็นสำคัญ...ในการรับคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน ในสถานประกอบการของนายจ้าง
และบทลงโทษ กรณีฝ่าฝืน จะต้องรับโทษอย่างไร? และอัตราเท่าไหร่? (โทษปรับ โทษจำคุก)ในประเด็นใดบ้าง?
- การประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงาน โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีฯ
- การรายงานการนำคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน
- ลูกจ้าง คนงาน ทำงานตามบ้าน สำนักงานต่างๆ
- การรับคนต่างด้าวทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
- รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
- รับคนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
- คนต่างด้าวที่ทำงานจำเป็นและเร่งด่วนแต่ไม่แจ้งนายทะเบียน
- คนต่างด้าวทำงานแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
- ผู้ใดที่ยึดใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
- ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

11. ถาม-ตอบปัญหา

 

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba