กฎหมาย Digital สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Digital law for HRM)

รหัสหลักสูตร : 21/3103

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

 


กฎหมาย Digital สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

(Digital law for HRM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
  • Trend โลกเข้าสู่ยุค Digital HR จะต้องมีบทบาทในการปฏิบัติอย่างไร? ให้สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ทำความเข้าใจ กฎหมาย Digital พร้อมแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  • กรณีพนักงงานกระทำความผิด ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Digital จะต้องดำเนินการอย่างไร

บรรยายโดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

1.กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
    • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
    • สัญญาอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการจ้างงาน
    • การเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์
    • E-signature ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการทำสัญญา

2. กฎหมายว่าด้วย การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
   • การกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดตามฎหมาย ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
    • การตลาด Social Media ต่างๆ ที่องค์กรต้องระมัดระวัง
    • การใช้ FB Line Twitter ในการสร้างความเสียหาย ให้กับองค์กร
       (โพสต์ต้องห้าม!! ที่แอดมินต้องรู้)
    • กรณีพนักงานทำความผิด ตามกฎหมายฉบับนี้ บริษัทจะต้องรับผิดชอบหรือไม่

3. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงาน HR
    • การจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง
    • วงจรเอกสารของงาน HR (Document Cycle of HR) ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA
    • การสร้างความตระหนักรู้ให้กับลูกจ้าง เกี่ยวกับ PDPA
    • กรณีข้อมูลลูกจ้างที่เก็บไว้ก่อน จะต้องทำอย่างไร?
    • ความรับผิดของลูกจ้าง กรณีทำผิด PDPA

4. กฎหมายรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
   
 • HR จะต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานอย่างไร?
    • รูปแบบและระดับภัยคุกคามที่ HR ต้องทราบ และจะต้องเตรียมรับมืออย่างไร
       - ภัยคุกตามที่มากับข้อมูลรั่วไหล
       - ภัยคุกคามที่มากับ E-mail ปลอม
       - ภัยคุกคามที่มากับมัลแวร์
       - ความเสี่ยงต่างๆ จากการเข้า Internet ฯลฯ

5. วินัยและการลงโทษ กรณีพนักงานกระทำผิด ที่เกี่ยวกับกฎหมาย Digital จะต้องดำเนินการอย่างไร?
  
  • ประเภทการลงโทษทางวินัย มีอะไรบ้าง
    • กรณีความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย Digital จะต้องแก้ไขระเบียบข้อบังคับหรือไม่
    • การลงโทษทางวินัย (ขั้นสูงสุด) การเลิกจ้าง (Dismissal) จะต้องปฏิบัติอย่างไร ให้ถูกต้อง
      ตามกฎหมาย เพื่อป้องกันลูกจ้างฟ้องร้องภายหลัง
6. คำพาพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง
7. ถาม-ตอบประเด็นปัญหา 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba