การตรวจนับสินค้าคงคลัง พัสดุคงคลังประจำปี เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจนับปลายปี

รหัสหลักสูตร : 21/3371

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

202210_650_20.jpg - 647.19 kB

การตรวจนับสินค้าคงคลัง พัสดุคงคลังประจำปี

เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจนับปลายปี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

 

หัวข้อสัมมนา

1. ใครบ้าง...ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนับสินค้าคงคลังประจำปี

2. การวางแผนการตรวจนับสินค้าและพัสดุคงคลัง

3. การเตรียมการและเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจนับสินค้าและพัสดุคงคลัง

4. การจัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มสำคัญที่เกี่ยวข้องในการตรวจนับ

5. การสร้างความพร้อมเพรียง (TEAM WORK) และแรงจูงใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน

6. เทคนิคการตรวจนับสินค้าและพัสดุแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุดิบ (Raw material)
- สินค้าระหว่างผลิต (Work in process)
- สินค้าสำเร็จรูป (Finished goods)
อะไหล่ (Spare parts) สินค้าไม่ผ่านมาตรฐาน
- สินค้าเสียหาย

7. การเทียบยอด Stock cards กับยอดตรวจนับจริงและยอดทางบัญชี

8. Circle count คืออะไร กระทำได้อย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร

9. การตรวจนับไป เบิกจ่ายไป กระทำได้หรือไม่อย่างไร

10. ข้อแตกต่างของการตรวจนับประจำเดือน ประจำไตรมาส
และประจำปีที่เด่นชัดและสำคัญ

11. ปัญหาที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าและพัสดุคงคลัง
- ปัญหาเอกสาร (Document)
- พฤติกรรมมนุษย์ (Human behavior)
- การวางมาตรฐานในการรับ-จ่ายสินค้าของพนักงานคลังสินค้าเพื่อลดความเสียหาย

12. ผลการตรวจนับที่ให้มากกว่าการนับจำนวน
- สินค้าใกล้เสื่อมคุณภาพ
- สินค้าใกล้หมดอายุ
- สินค้าตกรุ่น ล้าสมัย
- สินค้าที่ต้องเร่งระบาย

13. สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในคลังสินค้าจะตรวจนับอย่างไร
- สินค้าฝากขาย
- สินค้าส่งซ่อม
- สินค้าตัวอย่าง

14. การดำเนินการหลังการตรวจนับ เช่น การทำลาย การรับคืน การตัดยอดชำรุด การปรับปรุงยอด

15. แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในการตรวจนับ

16. ถาม-ตอบ ปัญหาในการบริหารจัดการงานคลังสินค้า

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba