ภาวะผู้นำแบบทรงอิทธิพล Influential Leadership

รหัสหลักสูตร : 21/7200

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ภาวะผู้นำแบบทรงอิทธิพล
Influential Leadership 


เสริมสร้างแรงบันดาลใจ โน้มน้าว
และพัฒนาศักยภาพทีมงานสู่ความสำเร็จ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

ไม่ว่าคุณเป็นผู้นำในระดับใด ก็สามารถสร้างทักษะนี้ให้กับตัวเองได้
กระแสของคำว่า Influencer เป็นที่แพร่หลายในยุคปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้วจะถูกใช้สำหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์ แต่ความนิยมนี้ได้ส่งผลกับแวดวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยไม่มากก็น้อย สำหรับในวงการของการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรก็ได้รับอิทธิพลจากสิ่งเหล่านี้ ซึ่งถูกปรับใช้เป็นแนวความคิดใหม่เพื่อสร้างประสิทธิภาพกับการทำงาน โดยเฉพาะการนำความมีอิทธิพลมาใช้เป็นคุณลักษณะที่ผู้นำควรมี ควรเป็น จึงเกิดรูปแบบของ Influential Leadership หรือ ภาวะผู้นำแบบทรงอิทธิพล อันเป็นทักษะในการโน้มน้าว สร้างแรงบันดาลใจ เป็นผู้นำทางความคิด มีบทบาทสำคัญต่อการกระทำ การคิด และการตัดสินใจของผู้อื่น ส่งผลต่อการยอมรับ ความสัมพันธ์ และความสำเร็จขององค์กร

 • สร้างผู้นำที่ทรงอิทธิพล ต่อยอดสู่การบริหารจัดการแบบเหนือชั้น
 • เพิ่มพูนทักษะ Role Model & Opinion Leader เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำ
 • เคล็ดลับการเป็นผู้จูงใจเพื่อสร้างทีมงานเหนือความคาดหมาย


วิทยากรโดย อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม 

หัวข้อสัมมนา

 1. รูปแบบและคุณลักษณะของภาวะผู้นำต่าง ๆ
 2. แนวโน้มของ Influencer ที่มีต่อ Trend การเป็นผู้นำในอนาคต
 3. ความสำคัญของ Influential Leadership กับการทำงานในปัจจุบัน
 4. ทักษะสำหรับการเป็น Role Model & Opinion Leader ของผู้นำที่สะท้อนภาพความสำเร็จองค์กร
  - Visionary mindset
  - Integrity
  - Networking
  - Well-rounded knowledge
  - Empathy
  - Problem-solver
  - Motivator
  - Enthusiasm
 5. ปัจจัยสำคัญในการปั้น Influential Leadership
 6. How to สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน เพื่อสร้างผลงานที่เหนือความคาดหมาย
 7. ตัวอย่างจริงของผู้นำที่เป็น Influential Leadership และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
 8. ข้อควรระวังสำหรับการเป็น Influencer ของผู้นำ พร้อมแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.สัตกร วงศ์สงคราม

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba