กฎหมายสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ Corporate Law: IPO (Initial Public Offering) & Go Listing

รหัสหลักสูตร : 21/5194/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 7,490 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 8,560 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1.กฎหมายที่สำคัญสำหรับการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์
1.1 กฎหมายบริษัทจำกัด
- การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด
- เอกสารสำคัญด้านกฎหมายบริษัทและหุ้นบริษัท
1.2 กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
- การแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- ความแตกต่างของ บริษัทมหาชน / บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2.รูปแบบการรับหลักทรัพย์
2.1 IPO (Initial Public Offering) - เสนอขายหุ้นใหม่ ในตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรก
2.2 การนำ “บริษัทโฮลดิ้ง” (IPO Holding Co) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2.3 REIT (Real Estate Investment Trust) – เสนอขาย “หน่วยรีท” เพื่อ “กองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์”
3.การปรับโครงสร้างบริษัทก่อน IPO
3.1 การปรับโครงสร้างกิจการ
3.2 การปรับโครงสร้างการถือหุ้น
3.3 การปรับโครงสร้างองค์กร
3.4 การปรับโครงสร้างทางการเงิน
3.5 การปรับโครงสร้างการถือครองทรัพย์สิน
3.6 การปรับโครงสร้างการจ้างงานและบุคคล
4.การใช้ Family Holding Company ก่อน IPO
4.1 ข้อดีทางภาษีของ Family Holding Company ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.2 ข้อควรระวังของการใช้ Family Holding Company หลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.3 ข้อควรระวัง การใช้ Offshore Holding Company เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba