Dashboard Power BI Desktop for Sale and Marketing : นำเสนอและจัดการข้อมูลการขายและการตลาดอย่างรวดเร็ว พร้อมต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีชั้นเชิง (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/5134

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,420 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Dashboard Power BI Desktop for Sale and Marketing:
นำเสนอและจัดการข้อมูลการขายและการตลาดอย่างรวดเร็ว พร้อมต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีชั้นเชิง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


• สร้างการนำเสนอด้านการขายและการตลาดอย่างง่าย ด้วย Dashboard Power BI
• ดูยอดขายและจัดการข้อมูล จำนวนลูกค้าประจำวัน เดือน ปี ได้หลากหลายมุมมอง
• เปรียบเทียบข้อมูลตามประเภทสินค้าในช่วงเวลาที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

วิทยากรโดย อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก

หัวข้อสัมมนา
1.ความแตกต่างของการนำเสนอ Dashboard ด้วย Power BI กับ Excel
1.1 ขนาดข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน
1.2 การแสดงภาพ สร้างแผนภูมิ
1.3 การทำงานร่วมกันและการแบ่งปันระหว่างทีมและองค์กรขนาดใหญ่
1.4 การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
1.5 ความสามารถในการปรับขนาด

2.การจัดเตรียมข้อมูลและการสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูล
2.1 การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลต่างๆนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น Excel
2.2 การดึงข้อมูล Loading Data
2.3 Cleaning และ การแปลงข้อมูล
2.4 การขจัดข้อมูลซ้ำซ้อน (Removing duplicates)
2.5 การแก้ไขชนิดข้อมูล (Correcting data types)
2.6 การกรองข้อมูล (Filtering data)
2.7 การแยกคอลัมน์ (Splitting columns)
2.8 การเชื่อมต่อตารางข้อมูล (Merging tables)
2.9 การสร้างคอลัมน์คำนวณ (Calculated columns)
2.10 การสรุปตาราง Pivot และปรับตารางที่สรุปกลับสู่ตารางข้อมูล Unpivot

3.การใช้ข้อมูลจากหลายตารางมาสร้างความสัมพันธ์
3.1 แนวคิดของ Data Model
3.2 การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล Relations
3.3 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
3.4 ลักษณ์ความสัมพันธ์ 1:1 One to One, *: 1 Many to One, 1:* One to Many
3.5 การออกแบบตารางข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อลดการคำนวณที่สลับซับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณ
3.6 การใช้ Data Analysis Expression หรือ DAX อย่างง่าย

4.การออกแบบและการนำเสนอข้อมูล ด้วย Dashboard Power BI
4.1 การจัดวาง สร้างรายงานที่มีหลายหน้าและองค์ประกอบแบบ Interactive
4.2 การออกแบบการแสดงภาพที่มีประสิทธิภาพโดยใช้กราฟ ตาราง และแผนที่
4.3 การแนะนำการใช้ฟอนต์ สี
4.4 การทำงานกับกราฟแท่ง bar charts กราฟเส้น line charts กราฟวงกลม pie charts แผนที่ maps กราฟกระจาย scatter plots

5.Case Study การนำเสนอข้อมูลการขายและการตลาด ด้วย Dashboard Power BI
5.1 ยอดขายรวม Sales revenue
5.2 ยอดขายแยกรายผลิตภัณฑ์ sales by product
5.3 ยอดขายแยกรายภูมิภาค sales by region
5.4 ยอดขายแยกรายลูกค้า sales by customer
5.5 ยอดขายแยกรายกลุ่มลูกค้า revenue by segment
5.6 ความพึงพอใจของลูกค้า customer satisfaction by segment
5.7 จำนวนลูกค้าจำแนกแยกรายกลุ่ม the number of customers by segment
5.8 การส่งมอบรายงานให้ทีมงาน


   

 

   


 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อ.ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba