การวางแผนบริหารการเงินและการลงทุนเพื่อรับมือ "ก่อนเกษียณ" (Financial Management & Investment for Smart Retirement) (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/5208

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนบริหารการเงินและการลงทุนเพื่อรับมือ “ก่อนเกษียณ”
(Financial Management & Investment
for Smart Retirement)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

• เข้าใจการวางแผนบริหารการเงินการลงทุน ฉบับมนุษย์เงินเดือน เกษียณอย่างสบายใจ
• เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย การลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่างๆ
• ปรับ Mindset ในการบริหารการเงินการลงทุนในยุคปัจจุบัน แก้ปัญหาและความเชื่อผิดๆ
 

วิทยากรโดย คุณอัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์

หัวข้อสัมมนา

1. Update Trend สภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในปัจจุบัน
1.1 แนวโน้มและทิศทางการบริหารเงิน การลงทุน ที่ได้รับความนิยม
1.2 แนวทางการลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession)

2. ปรับ Mindset แก้ปัญหาหลุมพรางทางการเงิน
2.1 ใช้จ่ายยังไม่พอ รายจ่ายเยอะ จะวางแผนการเงินได้อย่างไร?
2.2 อีกนานกว่าจะเกษียณ จำเป็นต้องวางแผนการเงินเลยหรือไม่?
2.3 เอาเงินลงทุนไปก็ขาดทุนเปล่าๆ สู้เก็บเงินสดไว้ดีกว่าไหม?
2.4 สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้ว ทำไมต้องเก็บเงินค่ารักษาเผื่อไว้?
      - Risk Transfer การประกันการมั่นคงทางการเงิน
      - สวัสดิการและการคุ้มครองจากประกันสุขภาพและประกันชีวิต

3. สุขภาพทางการเงินและการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
3.1 ตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน
      - Workshop: ตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินด้วย Money Health Check Form
3.2 การกำหนดเป้าหมายและคำนวณค่าใช้จ่ายไว้ใช้ยามเกษียณ
3.3 การลงทุนระยะสั้น กลาง และยาวพร้อมเทคนิคการจัดสัดส่วนการลงทุน / การปรับพอร์ตการลงทุน
3.4 ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน และความเสี่ยงขนาดไหนที่ยอมรับได้
3.5 เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
     - เงินฝาก / ฝากประจำ / เงินออมในรูปแบบประกันชีวิต
     - หุ้น / กองทุนรวม (Active Fund / Passive Fund)
     - Cryptocurrency / Digital Asset ทรัพย์สินดิจิทัล

4. เกษียณอย่างมีความสุข ต้องวางแผนการเงินก่อนเกษียณอย่างไรบ้าง”
4.1 แหล่งเงินได้ก่อน-หลังเกษียณ
4.2 ต้องสะสมเงินต้นให้ได้ก่อนเกษียณเท่าไหร่ ต้องมีเงินเท่าไรถึงจะเกษียณได้อย่างมีความสุข
4.3 เปลี่ยนเงินก้อนใหญ่ให้เป็นรายได้ประจำ
4.4 การวางแผนภาษีก่อนวัยเกษียณและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
     - Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
     - RMF (กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ)
     - SSF (กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว)
4.5 การลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost Averaging) ในระยะยาวเพื่อผลตอบแทนที่มั่นคง

5. เครื่องมือช่วยบริหารการเงินการลงทุน
Workshop : คำนวณเป้าหมายทางการเงินและการลงทุนด้วยเครื่องมือทางการเงิน พร้อมจำลองการลงทุนระยะสั้น กลาง ยาว พร้อมผลตอบแทนจากกองทุนจริง


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

คุณอัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์

สถานที่

โรงแรมกราฟ (Graph Hotel)
188, ถ. รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :
02 290 0170
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 250 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba