การจัดทำ Transfer Pricing Documentation รองรับการตรวจสอบและชี้แจงกับสรรพากร

รหัสหลักสูตร : 21/8322/6

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,420 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 7,490 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดทำ Transfer Pricing Documentation
รองรับการตรวจสอบและชี้แจงกับสรรพากร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ

 

• Update กฎหมายใหม่...เกี่ยวกับ Transfer Pricing รวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดทํา Transfer Pricing
• สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพื่อลดข้อโต้แย้ง
• สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบ

วิทยากรโดย อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

หัวข้อสัมมนา

 1. Update กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำ Transfer Pricing

 2. หลักพิจารณาการถือหุ้นที่ถือว่าเป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามประมวลรัษฎากร

 3. ผู้ที่มีหน้าที่ต้องจัดทำเอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกันและประเด็นรายได้

 4. กิจการในกลุ่มเดียวกันที่ต้องจัดทำเอกสารเกี่ยวกับราคาโอนหมายถึงรูปแบบใด

 5. วิธีการหาราคาตลาดและการจัดทำหลักฐาน เกี่ยวกับราคาให้สรรพากรยอมรับ

 6. ราคาที่สรรพากรยอมรับระหว่างบริษัทในเครือคือราคาใด สรรพากรนิยมใช้ราคาใดในการประเมิน

 7. วิธีการจัดทำ Transfer Pricing Documents เพื่อรองรับการตรวจสอบ

 8. เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมให้สรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับราคาโอน

 9. การยื่นข้อตกลงเพื่อกำหนดราคาโอนล่วงหน้า(Advance Pricing Arrangement : APA) สรรพากรจะยังตรวจสอบอยู่หรือไม่

 10. กรณียื่นรายงานพร้อมแบบ ภ.ง.ด. 50 สามารถยื่นทาง Internet ได้หรือไม่ หรือต้องยื่นกระดาษ

 11. กรณีไม่จัดทำรายงานเพื่อยื่นต่อกรมสรรพากรจะมีโทษอย่างไร
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba